REKLAMA

Gospodarka

Nowe tereny pod inwestycje

Opublikowano 30 października 2020, autor: bj

W Mirostowicach Dolnych rozbudować się chce firma Baza Paliw. W Grabiku powstać ma duże osiedle domów jednorodzinnych. Jeśli ktoś z mieszkańców ma uwagi do tych planów, może je zgłosić w Urzędzie Gminy.

W związku z tymi planami urzędnicy z gminy wiejskiej Żary zabierają się za zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w Mirostowicach Dolnych i planu zagospodarowania przestrzennego w Grabiku. W Mirostowicach Dolnych jest to związane z planami dawnego Apeximu, obecnie firmy Baza Paliw. Chodzi o rozbudowę siedziby. Z kolei w Grabiku – o zmianę przeznaczenia 4-hektarowego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Baza Paliw podpisała długoterminową umowę z koncernem europejskim na usługi logistyczne, w związku z tym pod te potrzeby jest modernizowany obiekt i z tej przyczyny całość zostanie rozbudowana. W Grabiku z kolei powstać ma osiedle 30-35 domów jednorodzinnych.

Jak dotychczas są to tereny rolne i użytki leśne.

Pierwszym etapem urzędniczych procedur jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ze zgromadzoną w obu sprawach dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy. Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski. Korespondencję należy oznaczyć tematem „zmiana studium” z nazwą miejscowości.

Napisz komentarz »