REKLAMA

Samorząd

Kasa na referendum i ratowanie spółki

Opublikowano 23 października 2020, autor: Piotr Piotrowski

Dwukrotnie przekładali piątkową sesję (16.10.) żagańscy radni i urzędnicy, zanim w końcu udało im się przegłosować uchwały w sprawie sfinansowania referendum i dokapitalizowania spółki Arena.

Piątkowa sesja w trybie zdalnym miała się odbyć o godz. 10.00, ale większość radnych nie mogła się połączyć z przewodniczącym oraz urzędnikami za pomocą programu umożliwiającego obrady online. W tej sytuacji przewodniczący Adam Matwijówprzeniósł ją na godz. 15.00, ale nadal były problemy techniczne. Trzecie podejście zaczęło się godzinę później. Mimo dalszych zakłóceń, udało się przeprowadzić 50-minutowe obrady.

Spółka pod kreską

Najważniejszą zmianą w budżecie, uchwaloną online na piątkowej sesji, było przeznaczenie 60 tys. zł na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta, 15 listopada.

– Na ten cel zdjęto 10.000 zł z bieżących remontów dróg, 31.200 zł z wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz 18.793 zł z dotacji na działalność Żagańskiego Pałacu Kultury – wyliczyła skarbniczka.

Radni zwiększyli również o 392 tys. zł kapitał zakładowy spółki Arena, której prezes Tomasz Hucał wnioskował o dodatkowe pieniądze na pokrycie strat, związanych z pandemią. Spółka od marca do czerwca nie zarabiała z powodu zamknięcia obiektów sportowych, w tym krytej pływalni. W wakacje notowała większe straty niż zazwyczaj, m.in. z powodu dużo niższej frekwencji na baseniea. 

 – Postanowiliśmy dokapitalizować spółkę, bo rozumiemy trudną sytuację spółki Arena, która przez kilka miesięcy, z powodu koronawirusa, musiała zamknąć halę, basen, hostel i przez to nie miała żadnych wpływów z działalności – uzasadniał wiceprzewodniczący Piotr Łoś.

Kolejne 34 tys. zł miasto przekaże spółce na remont szatni w hali widowiskowej oraz pomieszczenia trenera i siłowni.

O 116 tys. zł zwiększą się wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli, o 50 tys. zł – wynagrodzenia pracowników Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3.

Napisz komentarz »