REKLAMA

Zdrowie

Ile płacą za koronawirusa

Opublikowano 16 października 2020, autor: jb

Wszystkie szpitale, które leczą zakażonych koronawirusem, mają specjalną wycenę za takiego pacjenta, którą przygotowuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wycena zależy też od poziomu szpitala.

Szpital z poziomem drugim, jak np. 105. Szpital Wojskowy w Żaganiu, przyjmuje pacjentów z potwierdzonym zakażeniem i ma łóżka intensywnej terapii.

Szpitale II poziomu zgodnie z wytycznymi stanową podstawowe miejsce leczenia pacjentów z koronawirusem. 

– Tym samym szpitale te muszą być w gotowości do przyjęcia tych pacjentów i otrzymają dodatkowe finansowanie – za gotowość w wysokości odpowiadającej utracie przychodu generowanego przy zwykłej działalności – mówi Joanna Branicka z oddziału NFZ w Zielonej Górze. 

Szpitale te otrzymają za każdy dzień leczenia pacjenta z koronawirusem 530 zł, a za każdy dzień leczenia pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej – 1 tys. 154 zł.

W sytuacji, gdy koniczne będzie dostawienie łóżek, szpitale te otrzymają dodatkowo: po 100 zł dziennie za każde zwykłe łóżko i po 200 zł za dobową dostępność jednego respiratora (ale wyłącznie za respiratory nieobjęte dotychczas finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej).

 

Za gotowość

Inaczej naliczane są opłaty w szpitalach I poziomu (np. oba żarskie szpitale). Na takim poziomie tworzone są miejsca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. 

– Pierwszy poziom ma zapewnić tzw. łóżka buforowe, zwykle dostawione przy SOR lub Izbie Przyjęć, na których mają być hospitalizowane osoby z objawami sugerującymi COViD-19, do czasu uzyskania pozytywnego lub negatywnego wyniku testu – tłumaczy J. Branicka.

Szpital I poziomu otrzyma po 100 zł za każdy dzień utrzymania 1 łóżka (gotowość), które dodane zostało dodatkowo oraz 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie COViD-19. Łącznie jest to kwota 285 zł dziennie.

– W sytuacji, gdy nastąpi gwałtowny wzrost liczby takich osób, może zaistnieć konieczność zwiększenia liczby łóżek w gotowości, co spowoduje ograniczenia w normalnej działalności szpitali I poziomu. W takiej sytuacji szpital otrzyma dodatkowe finansowanie, oprócz wymienionego powyżej, tj. zapłatę za gotowość w wysokości odpowiadającej utracie przychodu generowanego przy zwykłej działalności na przeznaczonych dla pacjentów covidowych łóżkach – tłumaczy J. Branicka. 

 

Ryczałt

Przed epidemią koronawirusa szpitale miały za pacjentów płacone ryczałtem na podstawie umowy z NFZ. Określano w niej, ilu pacjentów na danym oddziale szpital może przyjąć i w zależności od rodzaju schorzenia liczbę dni pobytu w szpitalu mnożono przez punkty odpowiadające danej chorobie. Stawki mogą być różne w różnych w województwach. Za trzy dni pobytu w szpitalu pacjenta przykładowo z dychawicą oskrzelową szpital otrzymywał średnio 969 zł, za dwa dni już 765 zł. Z kolei za 3 dni pobytu w szpitalu pacjenta z zaburzeniem rytmu serca, ale bez powikłań, szpital otrzymywał około 760 zł, za dwa dni już 408 zł.

 

Napisz komentarz »