REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

COVID w Relpolu

Opublikowano 09 października 2020, autor: bj

Dwie osoby z załogi żarskiej firmy Relpol mają stwierdzone zakażenie COVID-19.

– Mamy wśród pracowników dwie osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem i wystąpiły objawy choroby COVID-19 -informuje Danuta Sadko, kierownik biura zarządu firmy. – Załoga ma zapewnione środki ochrony, maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy, aby unikać skupisk pracowników.

W Relpolu jest powołany zespół do spraw zagrożenia koronawirusem.

– Bardzo dużo zależy od świadomości i ostrożności samego pracownika – na ile będzie się on stosować do procedur, czy będzie mył i dezynfekował dłonie, nosił maseczki lub przyłbice, zachowywał zalecane odległości, zamiast spotkań osobistych korzystał z telefonu czy e-maila – zastrzega D. Sadko.

Napisz komentarz »