REKLAMA

Aktualności, Ludzie, wydarzenia

Kto zanieczyszcza Żary

Opublikowano 09 października 2020, autor: Norbert Królik

Wiadomo, kto emituje najwięcej zanieczyszczeń do żarskiego powietrza.

Rada Społeczna powołana przez marszałka województwa lubuskiego zapoznała się ze wstępnymi wynikami analiz dotyczących jakości powietrza w Żarach ze specjalnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu Swiss Krono.

Formaldehyd i lotne związki organiczne

Liderem w emisji formaldehydu do powietrza jest Swiss Krono. Rocznie firma, według danych przedstawionych przez firmę Atmoterm, która na zlecenie marszałka opracowała analizę, emituje 80 proc. tej substancji. Ze źródeł bytowo-gospodarczych do powietrza trafia 15 proc. formaldehydu, a z transportu samochodowego – około 5 proc. tego zanieczyszczenia. Firma odpowiada również za emisję w Żarach 35 proc. NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne). Najwięcej tych substancji emitują źródła bytowo-gospodarcze (52 proc), a najmniej (13 proc) – transport.

Pył

Najwięcej pyłu – i to zarówno PM 10, jak i PM 2,5 – produkują w Żarach źródła bytowo-gospodarcze. Odpowiednio 79 proc i 83 proc. Swiss Krono odpowiada za 14 proc. emisji pyłu PM 10 i 11,5 proc. pyłu PM 2,5. Za około 5 proc. tych zanieczyszczeń odpowiada w mieście transport.

– Przedstawione dane mają charakter wstępny i wymagają weryfikacji pod względem metodyki badania i źródeł ich pochodzenia. Dopiero skończony raport będzie materiałem, do którego można się odnieść – mówi Jarosław Masina, rzecznik Swiss Krono w Żarach.

Inni emitują mniej

Członkowie Rady Społecznej mogli się zapoznać z wizualizacją tych wyników, przedstawioną przez Atmoterm. Przedstawione zostały również emisje zanieczyszczeń pozostałych zakładów przemysłowych w Żarach.

Ciech Vitrosilicon z ul. Westerplatte w Żarach emituje rocznie łącznie blisko 7 ton pyłu. 3,5 tony dokłada Energetyka Cieplna Opolszczyzny z ul. Fabrycznej. Pozostałe żarskie firmy emitują po kilkaset kilogramów tych zanieczyszczeń rocznie. Największa emisja pochodzi ze Swiss Krono i wynosi, według danych przedstawionych przez Atmoterm, około 179 ton, czyli 27 razy więcej niż w przypadku Ciech Vitrosilicon.

60 razy więcej

Do firm, które emitują najwięcej NMLOZ, należą w Żarach: Saint Gobain Innovative Materials Polska mieszczące się przy ul. Szklarskiej (ok. 7,4 tony na rok), Poli-Eco przy ul. Zwycięzców (6,5 tony na rok), Relpol przy ul. 11 Listopada (4,1 tony na rok), Chroma z ul. Przemysłowej, Produs z ul. Kujawskiej czy Sage Automotive z ul. Przemysłowej (ok. 3 tony na rok). Dla porównania, Swiss Krono, według informacji zawartych w dokumencie przygotowanym przez Atmoterm, emituje rocznie do żarskiego powietrza 419,7 tony NMLZO, czyli blisko 60 razy więcej niż Saint Gobain.

– Ten pojedynczy slajd pokazuje jedynie wielkość emisji poszczególnych substancji, co nie przekłada się na ich imisję, czyli ich rzeczywiste stężenie w żarskim powietrzu. Brakuje tu również odniesienia do obowiązujących w Polsce norm emisji, a trzeba wyraźnie zaznaczyć, że podczas tej samej prezentacji firma ATMOTERM przedstawiła informację, że w 2019 roku nie było przekroczeń norm tych substancji w żarskim powietrzu – zastrzega J. Masina.

Prezentacja analizy przez firmę Atmoterm Radzie Społecznej nastąpiła pod koniec września. Zarząd województwa lubuskiego ciągle jednak nie zatwierdził tego dokumentu.

komentarz »
  1. Olo 13 października 2020 08:39 - Odpowiedź

    Raport powinien być jawny i dostępny dla każdego zainteresowanego. Ciekawe gdzie, kiedy oraz jakim sprzętem przeprowadzono badania?
    Jeśli oparto się wyłacznie na informacjach ze spółek przekazywanych w raportach to powyższa analiza nie ma żadnej wartości merytorycznej.
    Za pieniądze z naszych podatków oczekuję rzetelnej i obiektywnej analizy popartej dowodami np. analizą dymu z kominów za pomocą dronów.

Napisz komentarz »