REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Awans po sąsiedzku

Opublikowano 04 września 2020, autor: bj

Bryg. Grzegorz Lisik, dotychczasowy naczelnik wydziału operacyjnego w żarskiej komendzie PSP został z-cą komendanta powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

G. Lisik ma 47 lat. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Związał się zawodowo ze strażą pożarną w Żarach. W żarskiej komendzie sprawował nadzór nad stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Jako oficer kierował działaniami ratowniczo ? gaśniczymi, szefował też sztabowi komendanta powiatowego i sprawował nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach znajdujących się w powiecie żarskim. Jest członkiem OSP w Sieniawie Żarskiej. Żonaty, ma dwóch synów Kacpra i Patryka.

Napisz komentarz »