REKLAMA

Kultura, Oświata

Zgłoś Żaganianina

Opublikowano 24 lipca 2020, autor: jb

Można zgłaszać kandydatów do tytułu „Żaganianina Roku 2019”.

 Do tego miana mogą być brane pod uwagę osoby, które rozsławiają miasto, działają na rzecz społeczności, środowiska. Regulamin nie ogranicza rodzaju działalności, jednak nie można zgłosić się do plebiscytu samemu. Do zgłoszenia trzeba dołączyć uzasadnienie. Wniosek można złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta lub wysłać na adres e-mail: hdobrakowska2@gmail.com do 21 sierpnia. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła zarządu Towarzystwa Przyjaciół Żagania wyłoni trzech nominowanych, a później wybierze zwycięzcę.

Napisz komentarz »