REKLAMA

Kultura, Oświata

Są jeszcze wolne miejsca

Opublikowano 17 lipca 2020, autor: jb

Zakończył się pierwszy etap naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Prawie wszystkie szkoły mogą jeszcze przyjąć nowych uczniów.

Uczniowie do 10 lipca mogli rejestrować się do wybranych szkół przez internet, do tego czasu musieli też donieść świadectwa, które otrzymali na zakończenie podstawówki. Wyniki sprawdzianów na koniec ósmej klasy poznają jednak dopiero 31 lipca. Do 4 sierpnia będą mieli czas na dostarczenie ich do wybranej przez siebie szkoły. Wtedy też będzie czas na zmianę. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowane będą 12 sierpnia, a listy przyjętych – 19 sierpnia.

Ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Żarach, najwięcej uczniów zarejestrowało się do Zespołu Szkół Ekonomicznych, gdzie łącznie wpłynęło 247 wniosków. 139 uczniów potwierdziło w terminie chęć nauki i doniosło świadectwa z podstawówki. Najwięcej podań, bo 100, wpłynęło do technikum reklamy, a planowano tam 15 miejsc. W Ekonomiku nabór do wszystkich klas jest już kompletny, będzie można pytać jedynie o pojedyncze wole miejsca w technikum rachunkowości.

209 wniosków wpłynęło do LO im. P. Prusa. Szkołę jako swój pierwszy wybór zadeklarowało 137 uczniów. W Prusie planowano trzy klasy pierwsze po 30 osób.

– Dziś już moglibyśmy mówić, że mamy komplet chętnych, choć trzeba poczekać, ile osób doniesie wyniki egzaminu i czy coś się nie pozmienia przy dalszym etapie rekrutacji – mówi dyrektor Jerzy Kowalczyk.

Przyjmą chętnych

Wolne miejsca są w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Żarach. W klasach branżowych chce się uczyć 30 osób, miejsc jest 60. W technikum chcą się uczyć 73 osoby. Komplet miejsc jest już w klasach elektryka i logistyka. O przyjęcie można się starać za to w klasie mechanika, technikach pojazdów samochodowych.

– Trudno powiedzieć, czy tak się zamknie rekrutacja, bo te pierwsze etapy naboru mogą być bardzo mylące. Mamy tylu uczniów, na ilu liczyliśmy. Jest sporo takich, którzy wybrali naszą szkołę jako drugą, więc w razie czego będą mogli do nas dołączyć – mówi wicedyrektor Zdzisław Szczotka.

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach miał w klasach branżowych przygotowane 60 miejsc, podań jest 58. Klasa wielozoawodowa ma już komplet chętnych, o wolne miejsca można pytać w klasie monera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W technikum złożono 45 podań, najwięcej wolnych miejsc jest w technikum informatycznym, miejsca są także w pozostałych specjalizacjach: mechanik budownictwa geodeta czy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

73 osoby jako pierwszą szkołę wybrały Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Komplet jest w klasie architektury krajobrazu, a pojedyncze wolne miejsca – w technikum usług fryzjerskich. Można aplikować za to do technikum architektury krajobrazu, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych.

W Lubsku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych ma wolne miejsca w liceum, gdzie planowane są trzy klasy pierwsze. W technikum więcej chętnych niż miejsc jest w klasie informatyka, gdzie 32 osoby starają się o przyjęcie do klasy, która ma liczyć 28 uczniów. Za to tylko 6 osób jako pierwszy wybór wskazało technikum ekonomiczne i do niego będzie można jeszcze składać podania.

W Zespole Szkół Technicznych w Lubsku większość miejsc zajętych jest już w technikum, można pytać o pojedyncze wolne. W klasach branżowych nie było chętnych do nauki zawodu kucharza, wolne miejsca są nadal w klasie wielozawodowej i mechanika pojazdów samochodowych.

Tyle, ile chcieli

W powiecie żagańskim trzy pełne klasy ma już LO im. S. Banacha w Żaganiu. Podania złożyło 110 osób. Starać się można jeszcze o przyjęcie na profil geograficzno-matematyczny.

– Ten profil rzeczywiście cieszył się najmniejszym powodzeniem. Może dla niektórych trudna wydawała się tutaj matematyka. Spróbujemy poprawić specjalizację tak, by był to profil geograficzno-językowy z rozszerzonym językiem angielskim i jeżeli tylko ktoś będzie zainteresowany, to miejsce dla niego się znajdzie – mówi dyrektor Mieczysław Śmieszek.

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nadal są wolne miejsca. Planowane były dwie klasy liceum.

– Na razie są one niepełne, możliwe, że zrobimy jedną większą. Nabór jest dosyć dobry, rozważamy, które klasy technikum łączyć, żeby przyjąć wszystkich chętnych. Dzisiaj, ale tak jak co roku, komplet mamy tylko w technikum mechatronicznym – mówi dyrektor Zbigniew Stebelski.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu komplet jest już w wielozawodowej klasie branżowej. Z planowanych trzech klas liceum chętnych jest na razie na dwie łączone.

– W technikum najbardziej zależy nam na uruchomieniu kierunku spedytora i spedytora z innowacją wojskową. To jest trochę prostsza specjalizacja niż logistyk, do której zazwyczaj mamy najwięcej chętnych. Szykujemy także najlepiej wyposażoną pracownię technikum hotelarskiego, więc też chcielibyśmy utworzyć tą klasę – mówi dyrektor Anna Król. Wiadomo już, że w szkole nie powstanie klasa technikum organizacji turystyki, bo nie ma do niej chętnych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej ma miejsca we wszystkich klasach technikum. Planowano klasy technik hotelarstwa, informatyk oraz żywienia i usług gastronomicznych. Na razie do szkoły chce pójść 38 osób, co pozwala utworzyć dwie klasy łączone.

Pomogą wybrać

W szprotawskim LO im. B. Chrobrego  komplet jest tylko w klasie humanistycznej. Wiadomo, że nie powstanie klasa geograficzno-językowa.

– Możemy za to przyjąć uczniów do klas biologiczno-chemicznej oraz matematyczno-fizycznej. Tym, którzy jeszcze sami nie wiedzą, jaki profil jest dla nich najlepszy, oferujemy bezpłatną konsultację z doradcą zawodowym, który pomoże nakierować do szkoły, zgodnie z upodobaniami ucznia – mówi dyrektor Bartosz Klimkowski.

W Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie powstanie tylko klasa wielozawodowa, bo nie było chętnych do nauki w zawodzie kucharza i ślusarza. Szkoła oferowała cztery kasy technikum.

– Utworzymy prawdopodobnie dwie łączone klasy – mówi dyrektor Andrzej Skawiński.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w klasie branżowej ruszy tylko ta dla mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Szkoła oferowała do wyboru 6 klas technikum, ale wpłynęły tylko 22 podania.

– Klasy na pewno będą łączone. Najprawdopodobniej powstanie klasa technik weterynarii, łączona z mechanikiem albo rolnikiem. Zależeć to będzie od tego, czy jeszcze będą do nas jakieś zgłoszenia – mówi dyrektor Zbigniew Hałabura.

Napisz komentarz »