REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Przebudują system do formaliny

Opublikowano 10 lipca 2020, autor: bj

O pozwolenie na przebudowę systemu recyrkulacji formaliny ubiega się firma Swiss Krono w Żarach.

Chodzi o budynek fabryki kleju i instalację formaldehydową. Przebudowa wiązać się ma z przeniesieniem punktu koncentracji fomaliny z tzw. absorbera do nowych urządzeń. Ma to umożliwić odzyskiwanie ciepła na wymiennikach ciepła i dalsze wykorzystywanie go w innych procesach w zakładzie.

Przebudowana instalacja znajdzie się pod stalową wiatą przy fabryce kleju.

O inwestycji rozmawiamy z Jarosławem Masiną, kierownikiem działu marketingu w Swiss Krono. Tłumaczy, że podyktowana jest ona jest dwoma czynnikami – ekonomicznym i ekologicznym. 

Za kilka lat wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wymagań dla instalacji recyrkulacji formaliny. My już dziś wdrażamy te nowoczesne standardy, wyprzedzając obecne przepisy. Lepiej wykorzystamy energię cieplną pochodzącą z tego procesu jako produkt uboczny, a co za tym idzie, przeznaczymy ją do innego celu. Energia ta zostanie wykorzystana m.in. w procesie suszenia surowca, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na energię cieplną pozyskiwaną w sposób konwencjonalny. Działanie to wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez nasz zakład. Przy okazji poprawimy efektywność samego procesu recyrkulacji – mówi J. Masina.

 

 

Napisz komentarz »