REKLAMA

Kultura, Oświata

Kasa za nadgodziny

Opublikowano 03 lipca 2020, autor: jb

Za pracę zdalną, w czasie której nie chodzili do szkoły, nauczyciele otrzymali różne dodatki. O tym, kto dostanie pieniądze za nadgodziny, decydowali dyrektorz.

Zanim Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie ogłosiło obowiązek nauki zdalnej, część szkół realizowała go we własnym zakresie. Nie wszyscy jednak mieli wypłacone za ten czas pełne pensje. Minister ogłosił, że za naukę zdalną nauczycielom należy się normalna pensja, ale przez pierwsze dwa tygodnie (12-23.03.) szkoły naliczały dodatki różnie.

O tym, jak wypłacać dodatki, musieli decydować dyrektorzy.

Dodatki i kółka

W żagańskich podstawówkach było różnie.

– W Szkole Podstawowej nr 1 w pierwszych dniach przed ogłoszeniem nauki zdalnej nauczyciele zrealizowali 24 godziny ponadwymiarowe za kwotę 1 tys. 191,12 oraz 15 godzin zastępstw z powodu nieobecności nauczyciela języka angielskiego na kwotę  649,95 zł. Ogółem te 39 nadgodzin zrealizowało 8 nauczycieli. W czasie nauki zdalnej były wypłacane dodatki motywacyjne i za wychowawstwo. Zajęcia dodatkowe, wyrównawcze czy kółka zainteresowań odbywały się w maju i czerwcu, natomiast w kwietniu nie – wymienia Agnieszka Zychla, rzeczniczka Urzędu Miasta.    

W SP nr 2 w czasie oficjalnej nauki zdalnej wypłacane były dodatki za wychowawstwo, motywacyjne, za opiekę nad stażystą, za zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające i wyrównawcze. Za nadgodziny nie płacono. 

W SP nr 3, w okresie 12-24.03. nie płacono nadgodzin. W czasie oficjalnej nauki zdalnej wypłacono dodatki za wychowawstwo, zajęcia dodatkowe (logopedia, rewalidacja, zajęcia wyrównawcze dla kl. VIII) oraz wszystkie godziny ponadwymiarowe wynikające z arkusza organizacyjnego.

Podobnie było w SP nr 4, na początku pandemii nie wypłacano pieniędzy za nadgodziny. W czasie zdalnego nauczania był wypłacany dodatek za wychowawstwo. W czasie zdalnego nauczania nie realizowano  kółek zainteresowań, od 27 kwietnia wznowiono zajęcia rewalidacji indywidualnej, za którą nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie.

W SP nr 5 za godziny ponadwymiarowe, które nauczyciele realizowali po zamknięciu szkół, ale przed ogłoszeniem nauki zdalnej, wypłacono wynagrodzenie 3 nauczycielom, łacznie 180,87 zł. brutto.

W SP nr 7 za godziny dodatkowe nauczyciele dostali pieniądze od czasu oficjalnej nauki zdalnej.

 Dwa tygodnie mniej

W szkołach podległych starostwu powiatowemu w Żaganiu również przez pierwsze dwa tygodnie nie wypłacano nadgodzin.

– W trakcie oficjalnej nauki zdalnej od 25.03.wypłacano wszystkie dodatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wraz z godzinami ponadwymiarowymi – mówi Iwona Hryniewiecka, sekretarz powiatu.

Wszystkie szkoły kwoty za wypłacone nadgodziny miały niższe w marcu, w kwietniu już były to pełne stawki.

W ZSTiL w Żaganiu za nadgodziny w marcu wypłacono 35 tys. zł, a już za cały kwiecień 70 tys. zł.

Nauczycielom ZSO w Żaganiu w marcu za nadgodziny wypłacono 19 tys. 709,59 zł, a w kwietniu 34 tys. 703,93 zł.

Nauczyciele ZSTiO w Żaganiu w marcu za nadgodziny otrzymali łącznie 23 tys. 891,26 zł, od kwietnia była to już suma 29 tys. 469,09 zł.

W Iłowej nauczycielom ZSO w marcu wypłacono 17 tys. 458,94 zł, a w kwietniu 15 tys. 980,13 zł.

Na konta nauczycieli ZSTiB w Szprotawie w marcu wypłacono 9 tys. 656 zł za nadgodziny, w kwietniu było już 26 tys. 974 zł.

W liceum ZSO w Szprotawie w marcu było to 9 tys. 145,53 zł, a w kwietniu 14 tys. 459,64 zł.

Tak samo było w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. W Żaganiu przelano nauczycielom 27 tys. 575 zł dodatków, a w kwietniu już 40 tys. 446 zł. W Szprotawie w marcu do wypłaty było 22 tys. 830 zł, a w kwietniu 24 tys. 779 zł.

W szkołach gminy Żagań nauczyciele w pierwszym tygodniu epidemii mogli liczyć tylko na dodatki za wychowawstwo, nadgodziny nie były wypłacane.

 Każdy liczy po swojemu

Wynagrodzeń za nadgodziny za pierwsze dwa tygodnie nie było też w gminie Szprotawa.

– W czasie pracy zdalnej nauczyciele otrzymywali dodatki motywacyjne i funkcyjne, za wychowawstwo. Nie wypłacono pieniędzy za zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań – mówi Małgorzata Serafin z wydział edukacji, promocji i spraw społecznych Urzędu Miasta.

W Iłowej  nadgodzin nie było przez dwa dni (12-13.06.)

– Od 16 marca płaciliśmy za godziny ponadwymiarowe zgodnie z planem nauczania. W tym czasie wypłacono również dodatki motywacyjne i za wychowawstwo – mówi Aldona Slipaczek-Jurek, sekretarz gminy.

 W gminie Niegosławice przed ogłoszeniem nauki zdalnej nie były realizowane godziny dodatkowe. 

– Od 12 do 23 marca uprawnionych do godzin ponadwymiarowych było 37 nauczycieli, ale ponieważ ich nie realizowali, wypłaty nie było. W czasie nauki zdalnej był wypłacany dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo oraz dodatek za opiekuna stażu – wymienia Dorota Góra z UG.

Na takich samych zasadach  wypłacano pieniądze w gminie Brzeźnica. 

Dodatki za nadgodziny były w gminie Małomice. Łącznie przez pierwsze dwa tygodnie otrzymało je 30 nauczycieli na kwotę 12 tys. 320,76 zł. W SP w Małomicach było to 9 tys. 986,47 zł, a w SP w Chichach 2 tys. 334,29 zł.

Nauczycielom z gminy Wymiarki za nadgodziny płacano od 25 marca. Do końca roku szkolnego była to łącznie kwota 23 tys. 711,45 zł. Dodatek za wychowawstwo dla 11 nauczycieli wyniósł 9 tys. 800 zł.

Nadgodziny były wypłacane w Gozdnicy.

– W szkole zdecydowano, że to, co nauczyciele mieli zaplanowane w arkuszu pracy, zostało im wypłacone. Jeżeli mieli zaplanowane więcej niż pensum, np. 25 godzin, to za tyle im wypłacono  – tłumaczy burmistrz Krzysztof Jarosz. Dla 19 nauczycieli w tym czasie wypłacono wówczas za nadgodziny 6 tys. 812 zł.

Napisz komentarz »