REKLAMA

Samorząd

Nie wszyscy bili brawo

Opublikowano 03 lipca 2020, autor: tr

Nie wszystkim radnym podobały się gratulacje dla burmistrza Lubska, który w piątek, 25 czerwca, uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Ze sprawozdań Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że główne zadanie realizowane przez gminę w 2019 roku to spłata zadłużenia. Przez rok jego poziom spadł z 68 do 56 mln zł. Dochody budżetu wynosiły 88,5 mln zł, a wydatki 79,9 mln zł.

Pozytywnie o wykonaniu budżetu wypowiedziała się komisja rewizyjna Rady Miasta.

Inne zdanie o wykonaniu budżetu za ubiegły rok miał radny Marian Dziwulski.

– W 2018 roku na inwestycje w gminie przeznaczono 7,5 mln zł. W 2019 – tylko 767 tys. zł. Wzrosły koszty utrzymania zalewu Nowiniec – z 21 tys. zł do 47 tys. zł. O 800 tys. zł wzrosła kwota zaległości za czynsze, która na koniec 2019 roku wyniosła 3,9 mln zł. Do tego jest mniejsza aktywność w egzekucji zadłużenia, a w sytuacji programu naprawczego dbanie o dochody jest najważniejsze ? argumentował radny.

Z radnym polemizował burmistrz.

– Jak się nie organizuje prawdziwego kąpieliska, to może ono być czynne tylko przez 30 dni, tak jak w 2018 roku. Inaczej jest przy organizacji prawdziwego kąpieliska, stąd też i koszty – wyjaśnił Janusz Dudojć.

W głosowaniu 13 radnych było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Od głosu wstrzymali się M. Dziwulski i Emilia Zajączkowska.

Po głosowaniu 13 radnych na stojąco biło brawo J. Dudojciowi. Niektórzy dziwili się, że nie wszyscy przyłączyli się do tego aplauzu.

– Mnie nauczono szacunku, dlatego dziwię panu Dziwulskiemu, który nawet nie potrafił wstać, a radna Zajączowska po prostu wyszła z sali. Tak nie powinno być. Mnie to boli ? podzielił się swoimi uczuciami przewodniczący komisji bezpieczeństwa radny Robert Słowikowski.

Napisz komentarz »