REKLAMA

Aktualności, Praca

80 osób do zwolnienia

Opublikowano 19 czerwca 2020, autor: jb

Pierwszą informację o zamiarze zwolnień grupowych w naszym regionie złożyła w tym tygodniu firma Saint Gobain Innovative Materials.

W poprzednich miesiącach część pracowników firmy była już na postojowym.

Zwolnienia dotyczą pracowników oddziału Sekurit Transport Division. Od 1 lipca firma ma 30 dni na wypowiadanie umów, pracę może strać 80 osób. Redukcja ma dotyczyć około 4 procent wszystkich zatrudnionych. Firma musiała zgłosić zamiar zwolnień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach.

– W wyniku trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej globalnym kryzysem gospodarczym w przemyśle samochodowym, wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i w efekcie istotnym zmniejszeniem liczby zamówień od naszych klientów, jesteśmy zmuszeni jako pracodawca dostosować poziom zatrudnienia do obecnej oraz prognozowanej  sytuacji  na rynku – mówi Sylwia Gracjasz, dyrektor personalny spółki. – W związku z tym zwróciliśmy się do funkcjonujących w zakładzie Zakładowych Organizacji Związkowych w celu wypracowania właściwego porozumienia. W dniu 17 czerwca porozumienie to zostało zawarte – dodaje.

Jeden z największych pracodawców w Żarach złożył zamiar zwolnienia grupowego osób zatrudnionych na umowę o pracę jako pierwszy w naszym regionie. Obostrzenia w związku z koronawirusem wprowadzano w kraju od marca, pracownicy spółki na postojowym byli już w kwietniu.

– Jest to niezwykle trudna, lecz niezbędna decyzja dla budowania dalszej perspektywy  funkcjonowania zakładu, w sytuacji walki ze skutkami ekonomicznymi pandemii – dodaje S. Gracjasz. 

Napisz komentarz »