REKLAMA

Samorząd

Będą zwracać pieniądze

Opublikowano 12 czerwca 2020, autor: bj

Powiatowe pieniądze dla stowarzyszeń na kulturę, edukację i turystykę leżą niewykorzystane. Bo epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizację imprez i przedsięwzięć, na które miały być wydane.

Na 2020 r. na kulturę, edukację i turystykę Starostwo Powiatowe łącznie przeznaczyło 170 tys. zł.

– Organizacje już otrzymały od nas informację, że zadania, które nie są całoroczne, mogą zostać odroczone, ale maksymalnie do końca roku. Jeśli to zadania całoroczne i nie będą mogły zostać przesunięte, wówczas środki z dotacji zostaną proporcjonalnie zmniejszone. Oczywiście przy uwzględnieniu stałych kosztów – mówi Małgorzata Issel, wicestarosta. I dodaje: – Te stowarzyszenia, które dotacje już otrzymały, a nie będą mogły wywiązać się z umowy, mogą wystąpić o jej rozwiązanie i zwrócić dotację.

W tej sprawie zebrała się (9.06.) komisja, która dotacje przyznaje.

– Praktycznie nie ma ani jednego zadania, które zostałoby w całości zrealizowane przed wybuchem epidemii. Zdajemy sobie sprawę, że to uderza w te organizacje, dlatego też szukamy sposobu, żeby możliwie jak najwięcej zamierzeń zostało zrealizowanych – mówi Franciszek Wołowicz, radny powiatowy.

Jak się okazuje, na 11 przyznanych dotacji na kulturę i edukację, podpisanych zostało 8 umów. Zrezygnowały 2 organizacje – PTTK (1 tys. zł na organizacje jubileuszu) i Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przystań” – 2 tys. 500 zł. Z kolei PCK odstąpił od podpisania umowy na kwotę 2 tys. 500 zł.

– Wiemy też już, że Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic prosi o zmianę terminu realizacji na wrzesień – dopowiada M. Issel.

Pozostałe organizacje, czyli  Stowarzyszenie „Edukacja i technika” , Stowarzyszenia Edukacji Zawodowej „Budowlanka” , Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”, Stowarzyszenie Bronowice – Nowe Czaple, Stowarzyszenie „Serce za Serce” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Górzynie mają wkrótce podjąć decyzje. 

Sport i turystyka

Na kulturę fizyczną i turystykę przeznaczone zostało 70 tys. zł. Tu też było 11 przyznanych dotacji i już jest 9 umów (organizacje, które nie podpisały umowy, nie otrzymały dotacji). 

Są też już pierwsze zmiany.

– W związku z epidemią PTTK przełożyło termin realizacji zlotu kół z terenu powiatu na wrzesień – wyjaśnia M. Issel.

– W tym przypadku nie robimy żadnych trudności. Zależy nam, żeby imprezy się odbyły. A organizacje, które epidemia mocno dotknęła, jak najmniej odczuły jej konsekwencje. Bierzemy pod uwagę, że nierzadko one wyręczają instytucje w realizacji wielu zadań – podkreśla F. Wołowicz.

Komisja nie wyraziła natomiast zgody na pomysł przeprowadzenia szkolenia i turnieju w karate on-line.

-Wpłynął do nas wniosek klubu karate Kontra z taką propozycją. Zaproponowaliśmy przełożenie szkolenia i turnieju zaplanowanych na 27-28.06. na inny termin – wyjaśnia M. Issel.

Napisz komentarz »