REKLAMA

Samorząd

Bunt sołtysów

Opublikowano 05 czerwca 2020, autor: tr

14 sołtysów z gminy Lubsko zagroziło rezygnacją z funkcji. 12 z nich napisało też skargę na burmistrza Lubska.

Skarga na burmistrza Lubska Janusza Dudojcia do wojewody trafiła też do radnych gminy Lubsko.

Skarga liczy aż 28 punktów. Sołtysom nie podoba się m.in. zmiana regulaminu korzystania ze świetlic, w tym zgłaszania z wyprzedzeniem korzystania ze świetlicy do PGKiM i decyzja o zabraniu kluczy.

Tą sprawę komentuje lider sołtysów gminy Lubsko. ? Teraz mamy klucze, ale dopiero po małej wojence, gdzie sołtysi protestowali przeciwko planom ich zabrania ? mówi radna i sołtys Osieka Emilia Zajączkowska.

Sołtysi mieli też pretensje o próbę zabrania im kosiarek zakupionych z funduszu sołeckiego, o brak nakładów na wieś, o zabijanie inicjatywy, w tym współpracy z Lubskim Domem Kultury i wybudowanie niewidzialnego muru pomiędzy sołtysami, a burmistrzem, a także pomijanie spraw wsi na miejskich stronach internetowych.

Skąd taka polityka burmistrza Lubska? J. Dudojć zdecydował, że teraz ternami zielonymi na wsiach będzie zajmował się OSiR i PGKiM, a sprzęt kupiony z funduszu sołeckiego to… własność gminy. W sprawie mediów J. Dudojć uznał, że skoro sołectwa mają własne portale to nie ma potrzeby powielania wpisów, natomiast na stronach gminy są zamieszczane ważne informacje dotyczące m.in. terenów wiejskich.

O szkołę i spalarnię

Sołtysi w skardze na burmistrza Dudojcia powrócili też do zamiarów likwidacji SP 3 i Przedszkola nr 5 i pomysłu umieszczenia na strefie pod Górzynem spalarni zwłok zwierzęcych. Autorzy skargi wskazali, że do SP 3 chodzą dzieci z terenów wiejskich, a pomysłu spalani z nimi nie konsultowano.

W przypadku szkoły i przedszkola sołtysom pomogła negatywna decyzja kuratorium, a w przypadku spalarni negatywną uchwałą podjęli lubscy radni. J. Dudojc przekonywał, że dla dzieci z terenów wiejskich jest szkoła w Górzynie, która ma lepsze niż SP 3 wyniki nauczania.

Dożynki bez sołtysów

Najbardziej sołtysów „rozgrzała” sprawa dożynek

– Pierwsza w historii Lubska (w czasach powojennych) sytuacja dotycząca odebrania organizacji Dożynek Sołectwom! „Jarmark Dożynkowy” odbył się w Lubsku bez udziału 16 sołectw, bez żadnych konsultacji z sołtysami. Jest to brak poszanowania wieloletniej tradycji ? skarżą się sołtysi na J.Dudojcia.

– To jest coś niebywałego, żeby nie zachować takiej tradycji. Bez mszy, bez tradycji. Ludzi na wsiach to strasznie boli ? komentuje E. Zajączkowska.

– Jest Program Postępowania Naprawczego, gmina nie miała żadnych środków finansowych na zorganizowanie dożynek w którymś sołectwie, dlatego zorganizowano „Jarmark Dożynkowy” nad zalewem Karaś w Lubsku, tylko przy pomocy środków ze sponsoringu ? odpierał ataki J. Dudojć.

Co urzędnicy maja do ukrycia?

Jak pomóc sołtysom? Na sesji (21.05) radny Marian Dziwulski zaproponował, żeby odczytać na sesji całość skargi i odpowiedzi.

Ostatecznie do odczytania skargi nie doszło, bo na wniosek radnego Krzysztofa Bieleckiego radni przegłosowali, że wystarczy treść zarzutów i odpowiedź zamieść w internecie, na stronie gminy Lubsko.

– Nie każdy zagląda na BIP.  Chciałem żeby ludzie usłyszeli na sesji, jakie problemy mają sołtysi ? wyjaśnia radny M. Dziwulski.

Sołtysi zagrozili  masową rezygnacją z funkcji.

– Mamy naprawdę dość. Nie pracujemy na etacie. Od początku kadencji nowego włodarza jesteśmy traktowani jak druga kategoria mieszkańców. Ta wojenka nikomu nie służy, stąd skarga. ? wyjaśnia E. Zajączkowska. ? Nie wzięłam udziału w komisji skarg, która to wyjaśniała, ponieważ uważam, że powinniśmy być zaproszeni wszyscy.  ? dodaje radna Zajączkowska.

W głosowaniu 13 radnych było za odrzuceniem skargi, radny Jarosław Bednarek wstrzymał się od głosu, a przeciw byli radni Marian Dziwulski i Emilia Zajączkowska.

– Nasze stanowisko trafi teraz do wojewody, który po zapoznaniu się zebranymi materiałami udzieli odpowiedzi sołtysom ? przyznał przewodniczący komisji skarg Bartosz Łapa.

Napisz komentarz »