REKLAMA

Kultura, Oświata

Więcej miejsc niż uczniów

Opublikowano 29 maja 2020, autor: jb

600 miejsc w szkołach ponadpodstawowych przygotowano w powiecie żagańskim dla uczniów klas pierwszych. Ósme klasy kończy 581 uczniów.

Najwięcej dzieci jest w ósmej klasie w Żaganiu, bo 195, z gminy Szprotawa – 150 uczniów, z Iłowej – 55. W Niegosławicach w ósmej klasie jest 49 uczniów, w gminie Żagań – 39, w Małomicach – 38. Brzeźnica ma 33 ósmoklasistów, Gozdnica – 13, a Wymiarki – 9.

– Mamy świadomość, że są tacy, którzy wybiorą szkoły w innym powiecie. Przygotowaliśmy 600 miejsc, choć jesteśmy w stanie przyjąć więcej uczniów – mówi wicestarosta Anna Michalczuk.

Rekrutacja trwać będzie prawie 3 miesiące.Uczniowie w systemie elektronicznym szkoły będą mogli się logować od 15.06. Do 10.07. mają czas na złożenie świadectwa ukończenia szkoły, do 4.08. – na dołączenie wyników egzaminu na koniec podstawówki. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zostaną ogłoszone 12.08. Do 19.08. uczniowie będą mogli potwierdzać wybór szkoły.

Mogą przyjąć więcej

Najwięcej miejsc w powiecie, bo nawet 210, ma Zespół Szkół Technicznych i Licealnych z Żagania. W szkole mogą powstać cztery klasy technikum (ekonomiczna, mechaniczna, mechatroniczna, organizacji reklamy), branżowa klasa mechanika, montera maszyn i urządzeń oraz dwie klasy liceum, ogólnokształcąca i z edukacją policyjną. Klasa może liczyć 30 osób.

– Zrezygnowaliśmy z klasy technikum teleinformatycznego. Ciężko znaleźć nam nauczycieli do przedmiotów zawodowych – mówi dyrektor Zbigniew Stebelski.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Żagania zamierza uruchomić sześć klas technikum (hotelarskie, logistyczne, organizacji turystyki, spedycyjne), wielozawodową klasę branżową oraz dwie klasy liceum. Każda może liczyć po 24 osoby. Dodatkowo jedna klasa liceum oraz technikum logistyczne, spedycyjne może powstać z innowacją wojskową.

Zespół Szkół Zawodowych ze Szprotawy ma w ofercie cztery klasy technikum (mechaniczne, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne, informatyczne) i trzy klasy branżowe (wielozawodowa, kucharz, ślusarz).

– Myślimy o dwóch łączonych klasach technikum i jednej branżowej. Nie wiemy jednak, jakie będą preferencje uczniów, czy powstaną pełne klasy, które będą łączone – mówi dyrektor Andrzej Skawiński.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej chce utworzyć trzy klasy pierwsze. Uczniowie technikum mogą wybrać specjalizację hotelarstwa, informatyki oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Nabór ruszy też do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, które nie podlega pod starostwo, ale Ministerstwo Rolnictwa. Będą tu klasy technikum (architektury krajobrazu, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, rolnik, weterynaria, żywienia i usług gastronomicznych), klasy branżowe mechanika, ogrodnika, rolnika.

– Szykujemy się na jedną klasę łączoną w technikum i prawdopodobnie branżową klasę dla mechanika – mówi dyrektor Zbigniew Hałabura.

 Wyjść do ucznia

W Liceum Ogólnokształcącym im. S. Banacha mogą powstać cztery klasy po 28 osób. Szkoła nietypowo podeszła do rekrutacji. Na swoim profilu Na Facebooku ogłosiła challenge, w którym nauczyciele, uczniowie zachęcają do wybrania Banacha w różnych językach.

– Chcieliśmy pokazać naszą wesołą stronę. Dni otwartych w tym roku nie było,  a chcieliśmy do trafić do ósmoklasistów z naszą ofertą – przyznaje dyrektor Mieczysław Śmieszek.

Cztery klasy może otworzyć Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Szprotawie.

– Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie uczniów – mówi dyrektor Bartosz Klimkowski.

Napisz komentarz »