REKLAMA

Samorząd

Czekają na wodę

Opublikowano 22 maja 2020, autor: jb

Radni z Małomic po raz kolejny odmówili zgody burmistrz Małgorzacie Sendeckiej na podpisanie umowy o zwrócenie pieniędzy za wybudowanie wodociągu do prywatnych działek.

W poniedziałek (18.05.) radni mieli ponownie głosować nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy przedwstępnej o odpłatnym przekazaniu gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora.

Chodzi o podłączenie do sieci wodociągowej działek w rejonie ulicy B. Chrobrego. Do gminy wpłynęły wnioski od właścicieli działek w rejonie ul. B. Chrobrego, które sprzedawane są pod budowę. Wodociąg miałby wybudować właściciel sprzedawanych działek, gmina miałaby pokryć koszt. Łącznie chodzi o 375 tys. zł rozłożonych do spłaty na 5 lat.

Większość radnych nie chce się zgodzić, by gmina poniosła opłatę w całości, choć tak było w poprzednich latach.

Podczas ostatniej sesji radni mieli podejść do tematu po raz trzeci, jednak o usunięcie uchwał z porządku obrad wnioskował przewodniczący Klubu Radnych Bliżej Ludzi, Paweł Gorzków.

– Pochylimy się nad tym tematem i chcemy zaproponować konsensus. Chodzi nam o wypracowanie porozumienia, dlatego prosimy jeszcze o kilka dni do końca miesiąca – mówił.

Radni z opozycji już dwa razy odmówili burmistrz Małgorzacie Sendeckiej podpisania takiej umowy. Odrzucili jej propozycje w lutym, w marcu, od tego czasu do ostatniej sesji rozwiązania jeszcze nie wypracowali.

– Poprosiłam o wprowadzenie tych uchwał do porządku obrad ponownie, bo zgłaszają się do mnie mieszkańcy z zapytaniem, kiedy w tym miejscu powstanie wodociąg, ponieważ chcieliby się wprowadzić. W planie zagospodarowania przestrzennego mamy zapis o tym, że to gmina odpowiada za wodociąg, więc ja już naprawdę nie wiem, co mam odpowiadać ludziom w tej sprawie – kwituje burmistrz M. Sendecka.

Napisz komentarz »