REKLAMA

Samorząd

Chcą odwołania wiceprzewodniczącego

Opublikowano 22 maja 2020, autor: jb

Mirosław Lewandowski może pożegnać się z funkcją wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach.

W trakcie ustalania porządku obrad na sesji w Małomicach (18.05.) pojawił się wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego M. Lewandowskiego.

Zgłosił go radny Paweł Gorzków.

– Proszę o dopisanie do porządku obrad punktu o odwołaniu z funkcji wiceprzewodniczącego Mirosława Lewandowskiego, powołaniu komisji skrutacyjnej i wyborze nowego wiceprzewodniczącego rady – mówił.

Zgłoszenie nie zostało przyjęte.

– Taki wniosek trzeba złożyć na piśmie, przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Wniosek trzeba podpisać i uzasadnić. Jeżeli taki wpłynie do mnie, to będziemy go dalej procedować – tłumaczył przewodniczący Józef Chuchra.

Utracili zaufanie

Radnemu z opozycji musiało bardzo zależeć na czasie w sprawie odwołania. Wniosek pisemny do przewodniczącego złożył po przerwie w obradach sesji.

– Po wznowieniu obrad otrzymałem odręcznie napisany wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego. W uzasadnieniu do wniosku podano utratę zaufania do osoby wiceprzewodniczącego – mówi J. Chuchra.

Po ostatnich wynikach głosowań w gminie widać, że opozycja ma większość 8 głosów, więc odwołanie wiceprzewodniczącego jest możliwe. Zaskoczony wnioskiem jest sam zainteresowany.

– Z jednej strony jestem zaskoczony tym wnioskiem, z drugiej strony odbieram go jako grę polityczną opozycji – mówi Mirosław Lewansowski. – Pomiędzy mną a radnymi, którzy zgłosili wniosek, nigdy nie było żadnych reakcji. Od początku kadencji nie miałem nawet okazji zastępować przewodniczącego w obowiązkach, więc ciężko się odnieść do zarzutów o utracie zaufania do mojej osoby na tej funkcji – dodaje.

Pod wnioskiem w sprawie odwołania M. Lewandowskiego ze stanowiska podpisało się 6 radnych. Oprócz P. Gorzkowa jeszcze Łukasz Cichanowicz, Tobiasz Ćwik, Leszek Lewandowski, Jacek Polak i Sebastian Lisowski.

Radni w sprawie odwołania zastępcy wiceprzewodniczącego głosować będą na kolejnej sesji, prawdopodobnie jeszcze w maju.

Napisz komentarz »