REKLAMA

Wasze sprawy

Za śmieci jak za zboże

Opublikowano 22 maja 2020, autor: jb

Radni z Małomic ustalili nowe, wyższe stawki za wywóz śmieci. Wszyscy będą płacić 25 zł miesięcznie, a jeśli nie będą segregować, za karę zapłacą 50 zł.

Do tej pory mieszkańcy gminy płacili 15,46 zł za osobę w rodzinie miesięcznie, jeżeli śmieci segregowali oraz 25 zł, jeżeli tego nie robili. Nowa ustawa wprowadza obowiązek segregacji i jednej obowiązkowej stawki dla wszystkich.  Wszystkie gminy do września muszą dostosować się do nowych przepisów.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci w gminie, wyliczono, że opłata podstawowa wynosić powinna 29,84 zł za osobę. Jeśli ktoś segregować nie będzie, to zapłaci karę równą dwukrotności tej stawki.

Nad cenami radni obradowali w poniedziałek (18.05.). Wniosek o zmniejszenie opłat do 25 zł od osoby złożyła grupa 7 radnych (Józef Chuchra, Eugeniusz Barylak, Alicja Trąbska, Barbara Reguła, Grażyna Kolesińska, Józef Karpiński, Mirosław Lewandowski).

– Proponujemy, by różnicę pokryć z budżetu gminy. Według naszych wyliczeń wychodzi to około 24 tys. zł miesięcznie. Zakładając, że wszyscy z 4.112 osób zobowiązanych do płacenia będą to robić. Wydaje nam się rozsądne takie podejście – mówił przewodniczący J. Chuchra.

– Czy ta umowa z wykonawcą jest już podpisana? Może to niewłaściwa kolejność, bo jesteśmy postawieni pod ścianą w takiej sytuacji – zauważył radny Jacek Polak.

– Ustawa o zamówieniach publicznych nie pozwala na inną kolejność. Ogłosiliśmy nawet dwa przetargi, żeby dać sobie czas na podjęcie decyzji. W drugim podejściu nie zgłosił się nikt, kto zaoferowałby lepszą stawkę. Ciąży na nas obowiązek podpisania umowy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć odbiorcy śmieci – tłumaczyła burmistrz Małgorzata Sendecka.

– Czy nasza uchwała nie będzie niezgodna z prawem? Co na to powie Regionalna Izba Obrachunkowa? – pytał radny Sebastian Lisowski.

– Mnie obowiązuje dyscyplina finansów publicznych. Ja państwa informuję jakie są koszty wynikające z kalkulacji stawek, zgodnie z ustawą gmina nie może dokładać do wywozu śmieci. Rada decyduje co dalej, ja jestem wykonawcą uchwał. Jeśli będzie taka wola, to będziemy szukać oszczędności w budżecie na te dopłaty – odpowiadała burmistrz.

– RIO będzie oceniać naszą uchwałę, jeśli dopatrzy się nieprawidłowości, będzie mogła ją uchylić – dodał sekretarz Wincenty Chłostowski.

Będą kary

Radni mieli też inne uwagi.

– Słyszałem, że śmieci zmieszane są często odbierane, choć pojemniki są wypełnione ledwie w połowie. Może gdyby wywozić je rzadziej, chociażby na terenach wiejskich, byłoby taniej – sugerował S. Lisowski.

– Na terenach wiejskich i tak utrzymaliśmy minimalny okres odbioru śmieci zmieszanych, co dwa tygodnie. Niektóre gminy wprowadziły nowe stawki już w ubiegłym roku, nam udało się to wstrzymać w miarę długo – odpowiadała burmistrz.

Radni dopytywali też, co z tymi, którzy nie będą chcieli płacić nowych stawek i nie złożą nowych deklaracji

– Mamy 96,5 procent ściągalności opłat, w porównaniu do innych gmin to bardzo dużo. Takie osoby możemy wezwać dwa, trzy razy do złożenia deklaracji, jeżeli tego nie zrobią, mamy prawo na drodze administracyjnej nałożyć droższą opłatę – mówiła burmistrz.

Radni przyjęli nowe stawki większością 10 głosów. Od 1 lipca obowiązywać będzie opłata 25 zł za osobę, każdy kto prowadzi kompostownik może zapłacić mniej o 87 groszy od osoby w rodzinie. Karę za brak segregacji ustalono na poziomie 50 zł od osoby.

Za wprowadzeniem nowych stawek byli: E. Barylak, J. Chuchra, J. Karpiński, G. Kolesińska, Leszek Lewandowski, M. Lewandowski, S. Lisowski, B. Reguła, A. Trąbska i Bartłomiej Zarówny. Przeciw był Paweł Gorzków, a Łukasz Cichanowicz, Tobiasz Ćwik, Artur Jurkowski i Jacek Polak wstrzymali się od głosu.

Napisz komentarz »