REKLAMA

Aktualności, Samorząd

Zaspali. Nie mogą wyciąć!

Opublikowano 15 maja 2020, autor: Norbert Królik

Żarscy urzędnicy przegapili termin pozwolenia na wycinkę drzew przy ul. Zielonogórskiej. Teraz muszą starać się o nowe pozwolenie i nie wiadomo czy je dostaną, bo szanse na uratowanie drzew zwietrzyli ekolodzy.

Pozwolenie na wycinkę drzew przy ul. Zielonogórskiej wygasło 31 grudnia 2019 roku. Chodzi o kilkanaście drzew, które mają być wycięte w związku z przebudową ul. Zielonogórskiej. Drzewa są przy parku, którego remont się właśnie kończy. Zgodę na ich wycięcie musi dać konserwator zabytków.

Urzędnicy już zgodę na wycinkę tych drzew dostali, ale jego ważność skończyła się w ubiegłym roku. Do tego czasu jednak drzew nie wycięto. Czyżby urzędnicy zaspali?

– Nie można tak powiedzieć. Drzewa nie wycinaliśmy, bo prace odbywały się na innym etapie drogi. Dopiero w tym roku przeszliśmy do przebudowy ronda i stąd potrzeba aktualizacji pozwolenia – twierdzi Daniel Babula, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury w żarskim Urzędzie Miasta.

Urzędnicy robią problemy

Tak czy inaczej żarscy ekolodzy zwietrzyli szansę na to, że drzewa uda się uratować. To, że urzędnikom skończyło się pozwolenie na wycinkę odkrył i nagłośnił Remigiusz Krajniak, prezes fundacji Eko-Lubusz.

– Zwróciłem się do Urzędu Miasta i do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żeby udostępnili mi treść pozwolenia. Żarscy urzędnicy jak zwykle robili problemy z udostępnieniem dokumentów,  ale Wojewódzki Konserwator Zabytków przesłał mi decyzję, z której wynikało, że pozwolenia na wycinkę nie ma – opowiada R. Krajniak.

Interweniują

Do walki o drzewa włączyli się również członkowie partii Zieloni.

– Wysłaliśmy pismo do Wojewódzkiej Lubuskiej Konserwator Zabytków. Prosimy o głęboką analizę przed wydaniem decyzji dotyczącej wycinki drzew przy ul. Zielonogórskiej. Mamy również nadzieję na uczestnictwo Zielonych podczas oględzin drzew. Drugie pismo poszło do pani burmistrz o wyznaczenie terminu pilnego spotkania z projektantem, Konserwatorem Zabytków i nami. Dobra wola i podjęcie konkretnych działań może uratować drzewa – uważa Alina Rapacz z partii Zieloni.

Nie dokończą

Szans na powstrzymanie wycinki nie widzi D. Babula z żarskiego urzędu.

– Jeżeli drzewa nie zostaną wycięte, to nie będzie mogła być dokończona przebudowa. Sprawa już była analizowana i decyzja była wydana. Chodzi o wyznaczenie nowego terminu na wycinkę – uważa żarski urzędnik.

– Wniosek wpłynął do nas na początku kwietnia. Sprawa jest w toku. Wezwaliśmy wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji – informuje nas pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Podpisz apel

Czy apele ekologów przyniosą skutek? Zieloni wskazują, że na drzewach gnieżdżą się obecnie ptaki, a w takim przypadku drzew nie można ścinać.

– Te drzewa są zdrowe. Dają cień, przyczyniają się do lepszej retencji wody, oczyszczają powietrze. Są miejscem przebywania i gnieżdżenia się ptaków. Nie wolno ich wyciąć tylko dlatego, żeby wylać kolejny asfalt. Trzeba zmienić projekt, żeby uratować te drzewa – uważa A. Rapacz.

Na stronie naszademokracja.pl powstał apel do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatytułowany Stop wycince drzew w Żarach. Każdy kto zgadza się z tym, że drzewa nie powinny być wycięte może się pod tym apelem podpisać.

Napisz komentarz »