REKLAMA

Samorząd

Krzyżyk nad komunalką

Opublikowano 15 maja 2020, autor: bj

Powtórnie nad sprawą likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie głosowali (14.05.) radni gminni w Przewozie.

Sprawa pod obrady (14.05.) trafiła po raz drugi, bo choć Rada Gminy uchwałę o likwidacji już raz podjęła, pod koniec lutego, to uchylił ją wojewoda. Wszystko przez formalności.

– Jak się okazało, nie zostało to skonsultowane ze związkami zawodowymi. Teraz to uzupełniliśmy – wyjaśnia Mariusz Strojny, wójt gminy Przewóz.

Nowy projekt został przesłany do NSSZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Żadna z organizacji, pomimo upływu 30 dni, nie skorzystała ze swojego prawa i nie zgłosiła sprzeciwu. Tym samym Urząd Gminy uznał, że niezbędne formalności związane z opiniowaniem zostały zakończone. Radni mogli ponownie spokojnie podnieść ręce w tej samej sprawie.

Zgodnie z  przyjętą uchwałą, zakład zostanie zlikwidowany do końca grudnia. Jego majątek przejdzie pod zarząd wójta, a zadania przejmie Urząd Gminy. Pracownicy zakładu zostaną zatrudnieni w urzędzie.

Do końca roku będą musiały zostać uregulowane sprawy pracownicze, zamknięte księgi rachunkowe, przekazane akta do urzędu, sporządzone protokoły stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowane należności, likwidacja zgłoszona do odpowiednich instytucji.

Napisz komentarz »