REKLAMA

Gospodarka

Swiss Krono zwiększa produkcję

Opublikowano 15 maja 2020, autor: Norbert Królik

Kryzys wymusił na żarskim Swiss Krono zmniejszenie produkcji. Firma powoli odbija się jednak od dna.

Maj przyniósł ożywienie w przemyśle, ale największa żarska firma nie wróciła jeszcze do produkcji sprzed kryzysu.

– Odczuwamy spadek zamówień, moce produkcyjne nie są w pełni wykorzystane, niemniej cały czas monitorujemy rynek i jesteśmy w ścisłym kontakcie z klientami, reagując jak najszybciej na ich aktualne potrzeby, szukając oznak ożywienia i powrotu normalności – mówi Jarosław Masina, rzecznik Swiss Krono.

Firma na razie nie planuje zwolnień pracowników, choć sytuacja na rynku jest tak dynamiczna, że trudno przewidzieć, co się wydarzy.

– Wewnętrznie podejmujemy wiele działań optymalizacyjnych i jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Kontynuujemy także niezbędne działania rozwojowe min. w marcu wprowadziliśmy na rynek 22 nowe dekory blatów kuchennych – dodaje J. Masina.

Bedą stroną

Firma wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Wnioskuje w nim o zwiększenie pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza o nawet 40-50 proc. To zaniepokoiło żarskich ekologów.

– Nie chcemy, żeby tak ważne decyzje zapadały za plecami mieszkańców Żar, dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o to, aby fundację Eko-Lubusz uznać za stronę w tym postępowaniu. I uzyskaliśmy zgodę. Będziemy mieli dostęp do wszystkich dokumentów – mówi Remigiusz Krajniak, prezes fundacji.

Robią problemy

Na taką otwartość urzędników fundacja nie może liczyć w Żarach. Podlegli Danucie Madej, burmistrzowi Żar, pracownicy odmówili fundacji Eko-Lubusz możliwości brania udziału jako strona w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy studni na terenie Swiss Krono. Firma każdego roku zużywa ilości wody porównywalne z zużyciem pozostałych mieszkańców miasta.

Napisz komentarz »