REKLAMA

Aktualności, Ludzie, wydarzenia

To nasza praca i obowiązek

Opublikowano 08 maja 2020, autor: bj

Medale, awanse i nagrody otrzymali strażacy podczas zbiórek w Żarach i Lubsku z okazji swojego święta (4.05. ). Z powodu epidemii, bez gości.

Stopień starszego brygadiera minister spraw wewnętrznych i administracji nadał Pawłowi Hryniewiczowi, starszego kapitana – Mariuszowi Morawskiemu, a mł. kapitana – Piotrowi Breli i Łukaszowi Chwiedziukowi.

Decyzją komendanta głównego PSP na aspiranta sztabowego awansowano Tomasz Burzawę, na starszego aspiranta – Marcin Pelc, na aspiranta – Piotra Kowalskiego.

Komendant wojewódzki docenił dystynkcjami starszego ogniomistrza Marka Chudka, Marcina Michalewskiego, Pawła Mruka, Katarzynę Tomaszewską, Łukasza Wojciuka, ogniomistrza – Adama Grynienko, Mariusza Jędrzejka, Michała Jurkowskiego, Arkadiusza Kochanowskiego, Rafała Skibińskiego, Sebastiana Walczaka, Piotra Zgórskiego, młodszego ogniomistrza – Piotra Boguwolskiego, Łukasza Hanuszewicza, Pawła Jordana, Wojciecha Szczepanowicza, starszego sekcyjnego – Tomasza Karolczaka, Dawida Lewandowskiego, Henryka Mrożka, Przemysława Podedwornego i Dawida Wilczyńskiego.

Złoto, srebro, brąz

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa trafił do Roberta Baworowskiego, Andrzeja Kochańskiego, to samo odznaczenie w srebrnym kolorze otrzymali M. Chudek i K. Tomaszewska, a brąz – Łukasz Banecki i W. Szczepanowicz.

Stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku objął A. Kochański, dowódcy zastępu – Marcin Jakubik, Jacek Janusz, Bogumił Kowalczewski, Łukasz Rubczyński, starszego operatora sprzętu – M. Chudek, młodszego ratownika – Adrian Karczewski i Mateusz Karolczak.

Nagrody za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych trafiły do Sebastiana Horodyskiego, Marka Giedrojcie i W. Szczepanowicza, przyznali je komendant główny i wojewódzki.

Z kolei komendant powiatowy docenił nagrodami wszystkich pracowników cywilnych i funkcjonariuszy KP PSP w Żarach. Dodatkowo za szczególną dbałość o terminy realizacji zadań i wymierne oszczędności wyróżnił Pawła Brelę, Adriana Cecułę, A. Grynienko, Ł. Hanuszewicza, Rafała Judyckiego, Piotra Kowalskiego, Mirosława Krzywokulskiego, Łukasza Magryna i P. Mruka.

– Pracujemy na granicy, wykonujemy pomiary temperatury osób wjeżdżających do kraju. Jest to związane z zagrożeniem, tym bardziej, że wszyscy mamy rodziny, ale to nasza praca, więc i oczywisty obowiązek – mówi świeżo upieczony oficer Ł. Chwiedziuk.

– Jesteśmy dobrze przeszkoleni i przygotowani do pełnienia swojej służby. A gdy człowiek dokładnie wie, co ma robić, wielkiego strachu nie ma – zapewnia P. Brela

Napisz komentarz »