REKLAMA

Aktualności, Samorząd

Stabilnie i bezpiecznie, czyli polityczna gadka

Opublikowano 27 marca 2020, autor: Norbert Królik

Jak burmistrz Żar zarządza miastem podczas epidemii? Na co starczy pieniędzy, a na co zabraknie? Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy i przedsiębiorcy? O to zapytaliśmy Danutę Madej. Bezpośrednia rozmowa nie została zaakceptowana przez panią burmistrz. Rozumiemy, koronawirus. Przesłaliśmy pytania. W odpowiedziach, zamiast konkretów, dostaliśmy okrągłe słówka, które bardziej pasują do gadania polityka niż do burmistrza.

Jak wygląda praca urzędu w czasie trwania pandemii? Jak zorganizowana jest praca urzędników, ile osób jest na zwolnieniach, na zasiłkach opiekuńczych, ile osób wykonuje pracę w domu, ile osób przebywa na kwarantannie? Czy ktoś został tymczasowo zwolniony ze świadczenia pracy, a jeśli tak, jakie wówczas otrzymuje wynagrodzenie?

Urząd stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zadania. W celu zachowania bezpiecznych warunków obsługi mieszkańców, wprowadzono nowe zasady. Ograniczamy kontakty urzędnik ? mieszkaniec do niezbędnego minimum. W chwili obecnej mieszkaniec może załatwić sprawę osobiście, zalecamy jednak, aby do urzędu przychodziły osoby tylko z taką sprawą, która wymaga obecności w ratuszu, np. odbiór dowodu osobistego czy kontakt z pracownikiem USC. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne zmiany w pracy urzędu. 25 marca w urzędzie nie było obecnych 35 pracowników. Każdego dnia ta liczba się zmienia.

Czy są opóźnienia w załatwianiu spraw mieszkańców i przedsiębiorców? Jeżeli tak, to czego dotyczą?

Zgodnie z informacjami płynącymi ze strony kierowników komórek organizacyjnych opóźnienia występują w wydawaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, a także w związku z rozpatrywaniem skarg, bo brakuje decyzji i projektów uchwał ze strony komisji skarg, wniosków i petycji.

Jak na ten moment wyglądają finanse miasta? Czy wykonanie budżetu w zakresie dochodów jest zagrożone? Jeżeli tak, jakie są szacunki dotyczące ograniczenia wpływów?

Na dzień dzisiejszy finanse miasta są stabilne i bezpieczne. Realizacja dochodów każdej gminy jest w obecnej sytuacji uzależniona od działań, jakie wprowadza rząd w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. Skutki tych przedsięwzięć będą widoczne najwcześniej po pierwszym półroczu.

Czy realizacja miejskich inwestycji jest zagrożona? Jeżeli tak, to proszę o informację, co nie będzie zrealizowane, ewentualnie jakie będą opóźnienia?

Obecnie inwestycje nie są zagrożone. Ich realizacja przebiega zgodnie z założonymi harmonogramami.

Czy planuje pani wsparcie żarskich przedsiębiorców w tym trudnym czasie? Jeżeli tak, to jak to wsparcie będzie wyglądać? Kto może liczyć na pomoc miasta?

Wydział podatków i opłat zaproponował przedsiębiorcom odroczenie terminu płatności podatku do nieruchomości oraz jego rozłożenie na raty. Poza tym przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty najmu i czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana na wniosek przedsiębiorcy.

W jaki sposób urząd zamierza wesprzeć żarskie szpitale?

Wsparliśmy żarskie szpitale kwotą 200 tys. zł na zakup środków i sprzętu niezbędnego w walce z koronawirusem.

Czy planowane jest wsparcie dla mieszkańców? Jakie? Czy będą obniżone czynsze, czy będą dopłaty do opłat za wodę, ścieki, prąd?

Jeżeli mieszkańcy będą mieli problemy finansowe, to w takiej sytuacji mają możliwość zwracania się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZGM czy też ZWiK.

Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób urząd zabezpiecza mieszkańców przed zakażeniem koronawirusem? Czy w mieście zostały wprowadzone nadzwyczajne środki ostrożności, np. ogólnodostępne płyny do dezynfekcji, wyłączone z użytku strefy, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zniesione opłaty za parkowanie?

Urząd Miasta, jak i podległe nam jednostki wprowadziły nadzwyczajne działania, aby zapewnić pracownikom i osobom korzystającym z ich usług bezpieczeństwo. Poza tym zostały zamknięte nasze obiekty sportowe, apelujemy do mieszkańców, aby nie korzystali z placów zabaw, siłowni. Nie znosimy na razie opłat za parkingi, ponieważ zależy nam, aby nie były blokowane i istniał swobodny dostęp do ludzi starszych, których bardzo dużo mieszka w ich pobliżu.

Czy w perspektywie sytuacji, jaka zaistniała, uważa pani, że do przejęcia zamku doszło w złym momencie?

Zamek przejęliśmy w dobrym momencie funkcjonowania miasta. W tym czasie nikomu nie przechodziła przez myśl epidemia koronawirusa i perturbacje, jakie wywoła. Ta sytuacja jest dynamiczna i nie do końca przewidywalna. Ekonomiści twierdzą, że Polska, jak i inne kraje w związku z zaistniałą sytuacją będą wychodzić na „prostą gospodarczą” przez kilka lat. Remont zamku to okres kilkunastu lat. Budżet miasta poradzi sobie z tym wyzwaniem. Jest to miasto pracowitych i przedsiębiorczych ludzi.

Czy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, które otrzymały wsparcie z urzędu, a nie mogą zrealizować zadań ze względu na koronawirusa, będą musiały zwracać dotację? Jeżeli tak, to w jakiej części?

Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi będzie można aneksować, a w związku z tym zmieniać harmonogramy proponowanych projektów. Każde przedsięwzięcie jest inne, w związku z tym sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie.

Czy zgłaszają się do pani przedsiębiorcy, którzy informują o swojej sytuacji i proszą o wsparcie?

Na dzień 25 marca do wydziału podatków i opłat wpłynęły wnioski od trzech przedsiębiorców.

Czy według pani wiedzy Żarom grozi wzrost bezrobocia w związku z epidemią?

Do tej pory w Żarach brakowało ludzi do pracy. Nie mówiliśmy od kilku dobrych lat o bezrobociu. Gdyby nastąpiło gospodarcze załamanie, to ten problem także pojawi się w naszym mieście.

Jak pani radzi sobie z epidemią? W jaki sposób zabezpiecza pani siebie i swoją rodzinę?

Dostosowujemy nasze życie do zaleceń służb sanitarnych i tych płynących ze strony rządu.

Napisz komentarz »