REKLAMA

Samorząd

Nie podzielą wsi

Opublikowano 06 marca 2020, autor: jb

Radni z gminy Niegosławice nie zgodzili się na utworzenie nowego sołectwa.

Wniosek o utworzenie nowej wsi wpłynął do Urzędu Gminy jeszcze w ubiegłym roku. Jednym z inicjatorów powstania Nowych Niegosławic był radny Sebastian Chachuła. Po zmianach, miejscowość Niegosławice miałaby się składać z dwóch sołectw – Niegosławic i Nowych Niegosławic. Nowe sołectwo miałoby swojego sołtysa, radę i fundusz. Miało powstać w części wsi zwanej „na stacji”, za przejazdem kolejowym w stronę Mycielina i Gościeszowic. Mieszkają tam 163 osoby.

– Byłem na spotkaniach z mieszkańcami, ogłosiliśmy konsultacje społeczne. Uczestniczyło w nich 64 mieszkańców, z czego 42 było przeciw podziałowi, 19 za, a 3 wstrzymało się od głosu. Wy, jako radni, decydujecie teraz, co dalej, bo wyniki konsultacji nie są wiążące – zastrzegł wójt Jan Kosiński przed głosowaniem radnych na sesji, 28.02.

Mogliby być więksi

– W życiu bym się nie spodziewał, że ktoś może być przeciwko takiemu podziałowi wsi, skoro dałby on same korzyści – mówił S. Chachuła. – Fundusze sołeckie i sposób ich naliczania są odgórne. Mniejsze wsie mogą dostać więcej na jednego mieszkańca. Moglibyśmy zyskać nawet 10 tys. zł.

– Wynik konsultacji pokazał już, czego ludzie chcą – skwitowała radna Helena Golonka.

W głosowaniu za ustanowieniem nowej wsi był tylko S. Chachuła.

Napisz komentarz »