REKLAMA

Samorząd

Komunalki nie będzie

Opublikowano 06 marca 2020, autor: bj

W Przewozie nie będzie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Radni zdecydowali o jego likwidacji.

– Zgodnie z uchwałą, zakład zostanie zlikwidowany z końcem grudnia. Jego majątek przejdzie pod zarząd wójta, a zadania przejmie Urząd Gminy. Pracownicy zakładu zostaną zatrudnieni w urzędzie – wyjaśnił radnym Kazimierz Kurpiel, sekretarz gminy.

Czas do końca roku urzędnicy pozostawili sobie na uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt do urzędu, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich instytucji.

– Jaki cel przyświecał wójtowi za likwidacją ZGK? W mojej opinii należałoby przekształcić zakład w gminną spółkę – proponował Jarosław Borkowski.

– Oczywiście zdecydowały kwestie ekonomiczne – odpowiedział wojt Mariusz Strojny. – Chciałbym też mieć większą kontrolę, żeby prace były sumienniej wykonywane. Teraz tak nie jest.

– A co na ten pomysł kierownik ZGK? – chciał wiedzieć Grzegorz Stachera.

– Mnie się trudno wypowiedzieć, bo nie znam szczegółów absolutnie – przyznał Andrzej Gołowczyński, kierownik ZGK.

-Konkretne ustalenia będą po uchwaleniu uchwały. Trudno występować do pracowników, jeżeli chodzi o warunki pracy i płacy, gdy nie jest podjęta uchwała – dopowiadał K. Kurpiel.

Ostatecznie radni uchwałę przegłosowali. Za likwidacją opowiedziało się 10 radnych, 4 było przeciw.

Napisz komentarz »