REKLAMA

Samorząd

Zdecydują o wsi

Opublikowano 28 lutego 2020, autor: jb

O tym, czy utworzyć wieś „Nowe Niegosławice”, zdecydują dziś (piątek, 28 lutego) radni gminy podczas sesji.

Na pomysł wydzielenia nowej części wsi wpadł radny Sebastian Chachuła. Chodzi o część obecnych Niegosławic, za przejazdem kolejowym w stronę Gościeszowic i Mycielina, gdzie głównie stoi osiedle nowych domków jednorodzinnych. Nowa wieś liczyłaby około 160 osób.

– Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych my, jako gmina, będziemy apelować do radnych, aby tego nie robić – mówi zastępca wójta Bartosz Krause.

Gmina prowadziła konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie pod koniec roku.

– Na ponad 700 mieszkańców wsi, wzięły w nich udział tylko 64 osoby. 42 z nich były przeciwne podziałowi, 19 osób było za, a 3 wstrzymały się od głosu. Ciężko tu mówić o faktycznie reprezentatywnej grupie, skoro przyszło tak mało osób. Dla nas to jest znak, że nie są zainteresowani tematem – tłumaczy B. Krause. – Do urzędu trafiły zresztą dwa wnioski. Jeden o tym, by wydzielić nową wieś, tydzień później kolejny od innej grupy, by tego nie robić – dodaje.

Konsultacje są tylko poglądowe, nie zobowiązują radnych przy podejmowaniu decyzji.

– Z naszej perspektywy są to niepotrzebne koszty. Musielibyśmy powołać nowego sołtysa, któremu miesięcznie trzeba byłoby płacić 300 zł diety, zakupić nowe pieczątki, tablice dla sołtysa. Trzeba byłoby też zmienić kwoty w funduszu sołeckiego dla wsi – wymienia B. Krause.

Na rok 2020 Niegosławice mają ok. 35 tys. zł funduszu.

Radni obrady rozpoczną o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy. Przyjść i posłuchać może każdy.

Napisz komentarz »