REKLAMA

Samorząd

Będą doradzać i opiniować

Opublikowano 28 lutego 2020, autor: jb

W Żaganiu powstała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnychu.

Starosta powołał ją na 4-letnią kadencję. Kandydatów mogły składać gminy albo organizacje pozarządowe.

Jej przewodniczącym wybrano Tomasza Mendrka (ze Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych), jego zastępcą Agnieszkę Wiśniewską (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu), a sekretarzem Marię Krzywiec (z koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Małomicach). Skład rady uzupełnili: Zenona Piwtorak (ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szprotawie) oraz Eugeniusz Wyspiański (ZERiI z Żagania).

Rada będzie pracować społecznie. Będzie mogła zgłaszać swoje pomysły w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także opiniować propozycję podziału pieniędzy przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

– Zazwyczaj plan finansowy mieliśmy już w lutym. Do tej pory go nie otrzymaliśmy. My będziemy musieli przygotować podział środków, Społeczna Rada go zaopiniować, a potem Rada Powiatu Żagańskiego zatwierdzić. Spodziewaliśmy się, że wypłaty pieniędzy na złożone wnioski rozpoczniemy w kwietniu, ale ten termin może się wydłużyć – przyznaje Anna Kulczyńska, dyrektor PCPR w Żaganiu.

Napisz komentarz »