REKLAMA

Samorząd

Odwołali sołtyskę

Opublikowano 21 lutego 2020, autor: Piotr Piotrowski

Zaledwie sześcioma głosami odwołali swoją sołtyskę oraz radę sołecką mieszkańcy Rudawicy (gmina Żagań).

Przypomnijmy, do Urzędu Gminy wpłynęła petycja od mieszkańców w sprawie zwołania zebrania sołeckiego. Rządzącej drugą kadencję sołtysce Urszuli Kucharskiej zarzucano nierówne traktowanie mieszkańców, chcących wynająć świetlicę na prywatne imprezy, a także torpedowanie różnych inicjatyw. Ponadto wytknięto jej, że „zamyka się na współpracę”, a także „wprowadza dworski sposób rządzenia”.

Urzędnicy zwołali zebranie sołeckie w czwartek, 13 lutego. 56 mieszkańców było za odwołaniem sołtyski i rady sołeckiej, 50 – przeciw. W tej sytuacji sekretarz gminy, Danuta Michalak zarządziła wybory nowych władz Rudawicy, w których również wystartowała Kucharska. Niezadowoleni z jej rządów mieszkańcy postawili jednak na Lesława Kowala (stosunkiem głosów 57:30), 49-letniego żołnierza zawodowego, a w miejsce odwołanej rady wybrali nową. Tworzą ją: Grzegorz Soroko, Barbara Furtak, Eugeniusz Popławski, Adam Wojtyra i Karolina Bodak. 

 Nowy sołtys przyznaje, że będzie chciał zintegrować wieś na nowo.

– Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, postaram się ich nie zawieść. Będę próbował przekonać do siebie osoby, które głosowały na panią Ulę. Rudawica potrzebuje spokoju i współpracy, a nie kłótni – mówi L. Kowal. – Przed nami dużo pracy, przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa we wsi poprzez montaż nowego oświetlenia oraz modernizacja pobocznych dróg. Postawię też na współpracę z ościennymi gminami i organizację imprez, integrujących mieszkańców Rudawicy oraz przysiółku Pruszków.

Napisz komentarz »