REKLAMA

Samorząd

Noc to noc, a nie część nocy

Opublikowano 31 stycznia 2020, autor: jb

Żagańscy radni powiatowi na sesjach zbierają się zaledwie kilka razy w roku. Na ostatniej bez dyskusji przegłosowali uchwałę o dyżurach aptek. I zrobili to źle.

Błędem było wyznaczenie przez radnych dyżurów aptek w powiecie tylko do godz. 22:30 Tak orzekł wojewoda, więc radni będą musieli poprawić swoją uchwałę i przywrócić nocne i świąteczne dyżury. Chodzi o to, że na terenie powiatu musi być przynajmniej jedna apteka, która ma dyżur w nocy. Radni będą uchwałę poprawiać, ale dopiero w połowie lutego, bo póki co… nadal mają wolne od spotkań na sesji. W całym ubiegłym roku na obradach spotkali się zaledwie siedem razy (ostatnio 13 grudnia).

W nocy, a nie części nocy

W poprzednich latach dyżur nocny i świąteczny wyznaczany był w jednej z aptek w Żaganiu. Apteki dyżurowały na zmiany. Za pracę w nocy i święta pracownikom musieli płacić jednak właściciele aptek i przy negocjacjach nowego planu dyżurów na rok 2020, pojawiły się głosy, żeby włączyć do dyżuru też pozostałe apteki w powiecie. Ostatecznie, po dwóch spotkaniach i negocjacjach, radni w grudniu zatwierdzili dyżury aptek w Żaganiu i Szprotawie, ale tylko do godz. 22:30.

Nadzór wojewody w całości unieważnił tą decyzję. Wojewoda powołał się na Prawo Farmaceutyczne, które mówi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. W uzasadnieniu napisano, że Rada Powiatu musi przyjąć taki plan, który „będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku, przy czym to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana nie może mieć tutaj istotnego znaczenia”.

– W grudniu po negocjacjach wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli aptek. Ustawa o nocnych dyżurach nie ma racji bytu w całym kraju, skoro my musimy uchwalić dyżury, a potem i tak nie ma kto ich egzekwować. Stąd protesty aptekarzy – mówi starosta Henryk Janowicz.

Przy podejmowaniu uchwały w grudniu, sekretarz powiatu Iwona Hryniewiecka mówiła, że wojewoda prawdopodobnie zwróci uwagę na to, że dyżury powinny być w porze nocnej, choć przyznała jednocześnie, że z ustawy nie wynika to wprost, że dyżur nocny nie oznacza „całodobowy”.

Według uzasadnienia wojewody termin pory nocnej jest precyzyjny i obejmuje osiem godzin od godz. 21:00 do 7: 00 rano. Zwraca też uwagę, że prawo mówi o tym, że apteka ma dyżurować w porze nocnej, a nie części pory nocnej, więc nie może być mowy o ustalaniu dyżuru do godz. 22:30.

Zgłoś uwagi

Zarząd powiatu przygotował już nową uchwałę, która uwzględni dyżury aptek przez całą noc w Żaganiu i Szprotawie. Dyżurować ma łącznie 19 aptek z 25 w powiecie.

– Wracamy do propozycji, którą przygotowaliśmy w listopadzie w czasie pierwszych negocjacji. Analizowaliśmy sytuację bardzo dokładnie, łącznie z rozpisaniem kilometrowych odległości do poszczególnych miejscowości. Uznaliśmy, że najrozsądniej będzie zaproponować dyżury aptek w miastach, gdzie jest nocna pomoc lekarska, czyli w Żaganiu i Szprotawie – mówi Irena Karolewska z referatu obsługi, administracji, polityki społecznej i rozwoju w starostwie.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 marca, wcześniej na sesji w połowie lutego zatwierdzić je musi Rada Powiatu.

– Do 14 lutego mamy konsultacje dla wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze mają jakieś uwagi do przygotowanego planu. Można je składać poprzez adres e-mail: promocja@powiatzaganski.pl lub pisemnie w starostwie – mówi I. Karolewska.

Do połowy marca apteki będą dyżurować jeszcze do godz. 22:30.

Napisz komentarz »