REKLAMA

Gospodarka

Wybudują centrum

Opublikowano 24 stycznia 2020, autor: mk

W Łęknicy Rada Miasta zarezerwowała 7 mln 22 tys. zł na tegoroczne inwestycje.

Budżet Łęknicy w tym roku wyniesienie 22 mln 884 tys. 980 zł. Deficyt w wysokości 3 mln 592 tys. 8671 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami i ze sprzedaży papierów wartościowych.

Aż 7 mln 227 tys. 700 zł pójdzie w Łęknicy na inwestycje w roku 2020.

Największą będzie rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki, aby dostosować go do pełnienia funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Inwestycja pochłonie 3 mln 96 tys. zł.

W tym roku remont czeka też siedzibę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, na ten cel w budżecie zarezerwowano 850 tys. zł.

Urząd Miasta wyda też 300 tys. zł na budowę toru rowerowego. Wykonanie projektu budowlanego i budowa szatni na stadionie w Łęknicy pochłonie 500 tys. zł. Wśród inwestycji znalazło się także zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodociągowej ulicy 1 Maja i ulicy Wybrzeżnej, na co przeznaczono w budżecie 150 tys. zł. Modernizacja kotłowni miejskiej na kotłownię gazową (wymiana pieca, instalacji CO) to koszt 750 tys. zł. Przebudowa drogi wewnętrznej przy placu Pokoju w Łęknicy kosztować będzie 500 tys. zł. Na remont ulicy Szkolnej zarezerwowano 750 tys. zł. Na wykonanie projektów budowlanych przebudowy ul. Dworcowej i drogi na osiedlu Łużyckim pójdzie po 70 tys. zł.

Na oświatę

Na działalność Szkoły Podstawowej w Łęknicy w budżecie miasta zarezerwowano 3 mln 689 tys. zł, z czego 1 mln 924tys. zł pochłoną wynagrodzenia pracowników, a 140 tys. zł – zakup materiałów i wyposażenia. Na działalność Przedszkola zaplanowano 957 tys. zł, z czego 561 tys. zł pójdzie na wynagrodzenia pracowników.

Napisz komentarz »