REKLAMA

Samorząd

Dla seniorów, dzieci i bezdomnych

Opublikowano 17 stycznia 2020, autor: jb

Ponad 15 mln zł ma do wydania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach w 2020 roku. Aż 3 mln 570 tys. zł pochłonie samo utrzymanie ośrodka.

Budżet MOPS na rok 2020 wynosi 15 mln 100 tys. zł i jest on większy od poprzedniego o blisko 700 tys. zł, bo na początku 2019 roku MOPS miał 14 mln 406 tys. zł.

– Od marca ruszamy z realizacją programu „Senior+” – mówi Katarzyna Pękala, kierownik MOPS.

W ubiegłym roku miasto otrzymało 300 tys. zł dotacji na otworzenie Domu Dziennego „Senior+”. Zajęcia odbywać się będą już w nowej siedzibie przy ul. Parkowej. Skorzystać będzie mogło z nich 25 osób.

W tegorocznym budżecie najwięcej pieniędzy pójdzie na pomoc osobom starszym.

Na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano 3 mln 539 tys. zł. Obecnie w DPS przebywa 98 osób z Żar, w całym 2019 roku było ich 100.

Na usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i potrzebującym w ich domach zaplanowano 1 mln 609 tys. zł. Ponownie konkurs na to zadanie wygrał PCK. W 2019 roku z takiej pomocy skorzystało 189 osób. Obecnie uprawnionych jest 115 osób.

Na utrzymanie wychowanków w Domach Dziecka pójdzie 300 tys. zł, kolejne 265 tys. zł – na dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie MOPS płaci za pobyt 9 dzieci w Domu Dziecka w Żarach i 5 w Domu Dziecka w Lubsku.

Zasiłki i dożywianie

Na zasiłki stałe (dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy) MOPS od wojewody otrzymał 1 mln 861 tys. zł. Obecnie jest 311 osób uprawnionych do otrzymywania takiego świadczenia.

– W 2018 było ich 399 osób, w 2019 – 387 osób. Tendencja jest malejąca, powodowana głównie osiąganiem wieku emerytalnego i nabywaniem praw do świadczeń emerytalnych – mówi Piotr Szczuka, główny specjalista ds. świadczeń i analiz w MOPS.

Na zasiłki okresowe (np. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby) MOPS otrzymał 516 tys. zł (mniej o 104 tys. zł niż w ubiegłym roku), a na zasiłki celowe – 80 tys. zł (mniej o 22 tys. zł).

Na dożywianie dzieci i dorosłych MOPS ma 1 mln 234 tys. 418 zł. W 2019 roku z dożywiania skorzystało 295 osób, a 443 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Obecnie z dożywiania korzysta 151 osób, a 81 osób otrzymało zasiłki na zakup jedzenia.

Dadzą węgiel i przenocują

Noclegownię nadal prowadzić będzie Fundacja „Pogodna Jesień Seniora”, otrzymała na to od MOPS dotację w wysokości 159 tys. 995 zł. Dodatkowe koszty utrzymania noclegowni (media) wynoszą około 30 tys. zł rocznie. Noclegownia przeznaczona jest dla 20 bezdomnych z Żar, zimą pomieścić może 25 osób.

– W ciągu roku z miejsca noclegowego korzysta średnio 17 osób na dobę. Na dziś stale korzystających z noclegowni jest 18-20 osób – mówi P. Szczuka.

Na organizację pogrzebów zarezerwowano 30 tys. zł. W 2019 roku MOPS zapłacił za 8 pogrzebów, co kosztowało 24 tys. 285 zł.

MOPS rozstrzygnął już przetarg na dostarczenie opału na zimę swoim podopiecznym. Za kwotę 235 tys. 16,10 zł dostarczy go firma „Opał i Ogród” z Żar.

Samo utrzymanie MOPS to koszt 3 mln 570 tys. 216 zł, z czego 2 mln 300 tys. 871 zł pójdzie na wynagrodzenia pracowników.

Napisz komentarz »