REKLAMA

Gospodarka

Skromna kasa w Przewozie

Opublikowano 10 stycznia 2020, autor: bj

Niespełna 18 mln zł do wydania ma gmina Przewóz na ten rok. Zaledwie jedna dziesiąta z tej kwoty pójdzie na inwestycje.

Dochodów będzie dokładnie 100 tys. zł mniej. Lwią część pochłoną wydatki majątkowe instytucji podległych gminie – 9 mln 800 tys. zł, z czego prawie 6 mln 300 tys. zł pójdzie na wynagrodzenia i składki od nich. Na świadczenia socjalne zaplanowano prawie 5 mln 126 tys. zł. Na inwestycje gmina przeznaczy 1 mln 775 tys. zł.

Szkoła do likwidacji

Szukanie oszczędności zapowiadał na spotkaniu z mieszkańcami Mariusz Strojny, wójt.

– W tym roku na pewno musimy dopiąć sprawę likwidacji szkoły w Lipnej. Kosztuje nas ona 300 tys. zł, a chodzi tam 4 dzieci i 7 do oddziału przedszkolnego – tłumaczył.

Mówił też o inwestycjach.

– Jedną z największych będzie budowa świetlicy w Sanicach. Czekamy obecnie na pieniądze z ministerstwa. To, co jest moim wielkim marzeniem, to budowa boiska przy szkole w Przewozie – przyznał wójt.

Pośród wydatków zaplanowany został m.in. remont posterunku policji w Przewozie za 30 tys. zł, na remonty dróg zarezerwowano 173 tys. zł, dla OSP – prawie 178 tys. zł (na zakup paliwa, materiałów, energię).

Na budowę nowych punktów świetlnych pójdzie 100 tys. zł, na oświetlenie uliczne – 100 tys. zł, a na na konserwację 80 tys. zł.

Wypłaty diet radnych, wydatki na szkolenia, podróże służbowe, materiały, usługi pochłoną  104 tys. 500 zł. Pensje pracowników urzędu ze składkami i kosztem bieżącego utrzymania wyniosą 1 mln 410 tys. zł.

Inwestycje

dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5 tys. zł.

remont budynku ośrodka zdrowia w Przewozie 30 tys. zł.

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 100 tys. zł
budowa świetlicy w Sanicach 700 tys. zł

rewitalizacja parku w Przewozie10 tys. zł

budowa otwartych stref aktywności 100 tys. zł

budowa skateparku 80 tys. zł

budowa boiska w Przewozie750 tys. zł.

Największe wydatki

oświata 5 mln 157tys. zł

rodzina 5 mln 74 tys. 300 zł

Napisz komentarz »