REKLAMA

Samorząd

Kto nie głosuje, ten nie prosi o kasę

Opublikowano 10 stycznia 2020, autor: bj

Dochody gminy Żary urzędnicy zaplanowali na 57 mln 500 tys. zł, a wydatki wyniosą prawie 61 mln zł. Ponad 18 mln zł pójdzie na wynagrodzenia pracowników i składki od nich. Na inwestycje przewidziano niespełna 9 mln zł.

Głosowanie na sesji odbyło się sprawnie. Potem jednak wywiązała się dyskusja. Spośród 15 radnych, 14 było za, a wstrzymał się jedynie Kazimierz Ostrowski. Swojego niezadowolenia z tego faktu nie omieszkał wyrazić wójt Leszek Mrożek. Wytknął radnemu ze Złotnika, że jest przeciwko dużej inwestycji w tej miejscowości, czyli budowie drogi. Budować ją będzie co prawda powiat, ale gmina pokryje 40 proc. kosztów.

– Dziwi mnie fakt, że mamy inwestycję za 860 tys. zł, a radny z tej miejscowości jej nie popiera. Nie omieszkam tego podkreślić. Inni radni byli przeciwni dofinansowaniu tej inwestycji przez nas, ale rękę jednak podnieśli – wypominał radnemu wójt.

K. Ostrowski próbował tłumaczyć.

– Wahałem się między głosem przeciw a wstrzymującym. Każdy radny ma prawo wyrazić swoją opinię. Chodziło mi między innymi o podwyżkę podatku rolnego. Nie wiem, dlaczego pan wójt ma do mnie pretensje – dziwił się Ostrowski.

– Uważam, że jeżeli się podnosi rękę lub się jej nie podnosi, to trzeba liczyć się z konsekwencjami. Szanuję pana zdanie, ale rozumiem, że skoro pan nie zagłosował, to przez cały rok nie przyjdzie pan po pieniądze – podsumował wójt.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

budowa Centrum Spotkań w Lubomyślu 1 mln 807 tys. 900 zł

poprawa gospodarki wodno-ściekowej 1 mln 800 tys. zł

termomodernizacja świetlicy w Olbrachtowie 992 tys. 500 zł

dotacja do budowy drogi w Złotniku 860 tys. zł

dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do wymiany pieców 400 tys. zł

budowa oświetlenia w Olszyńcu 280 tys. zł

budowa oświetlenia w Grabiku 265 tys. zł

modernizacja drogi w Olbrachtowie 225 tys. zł

modernizacja drogi w Siodle 210 tys. zł

modernizacja drogi w Lubomyślu 190 tys. zł

dofinansowanie do budowy strażnicy PSP w Żarach 150 tys. zł

lampy solarne 150 tys. zł

budowa oświetlenia w Marszowie 100 tys. zł

remont w Szkole Podstawowej w Grabiku 54 tys. zł

remont szatni sportowej w Złotniku 30 tys. zł

renowacja pałacu we Włostowie 25 tys. zł

naprawa dachu Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie 21 tys. 960 zł

NAJWIĘKSZE WYDATKI

rodzina (w tym program 500+) 19 mln 38 tys. 400 zł

oświata 15 mln 713 tys. 500 zł

pomoc społeczna 3 mln 295 tys. 200 zł

Napisz komentarz »