REKLAMA

Gospodarka

Budżet z dużą dziurą

Opublikowano 17 stycznia 2020, autor: mk

Dziura w budżecie gminy Tuplice wyniesie w tym roku aż 4 mln 329 tys. 139 zł. Urzędnicy będą ją łatać m.in. pożyczkami.

Dochody gminy Tuplice wyniosą 16 mln 534 tys. 681 zł, a wydatki 20 mln 863 tys. 820 zł. Deficyt w wysokości 4 mln 329 tys. 139 zł zostanie pokryty z m.in. z zaciągniętych pożyczek i sprzedaży obligacji, czyli również formy pożyczki.

Radni przegłosowali 215 tys. zł na fundusz sołecki. Cielmów otrzyma 21 tys. 500 zł, Chełmica – 18 tys. 843 zł, Chlebice – 9 tys. 823 zł, Czerna – 12 tys. 400 zł, Drzeniów – 19 tys. 753 zł, Grabów – 14 tys. 651 zł, Gręzawa – 13 tys. 677 zł, Jagłowice – 12 tys. 237 zł, Łazy – 14 tys. 270 zł, Matuszowice – 10 tys. 240 zł, Nowa Rola – 13 tys. 970 zł, Świbinki – 13 tys. 719 zł, Tuplice – 42 tys. 344 zł.

Dokładnie 95 tys. 800 zł przyniosą gminie dochody z tytułu sprzedaży alkoholu. Cała ta kwota pójdzie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie zarezerwowano 51 tys. zł, z czego 16 tys. zł stanowić będzie wynagrodzenie ochotników. Na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP przeznaczono 8 tys. zł.

Oświata i wychowanie

Na działalność Szkoły Podstawowej w budżecie zarezerwowano 2 mln 856 tys. zł, z czego 1 mln 900 tys. zł wyniosą wynagrodzenia pracowników. Na działalność Przedszkola zaplanowano 1 mln 186 tys. zł, z czego 724 tys. zł – na wynagrodzenia pracowników przedszkola. Na dowożenie dzieci do szkół pójdzie 319 tys. zł. Na kursy doskonalące nauczycieli przeznaczono 18 tys. 570 zł. Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zarezerwowano 387 tys. 950 zł, z czego 162 tys. zł wynoszą wynagrodzenia pracowników, a zakup żywności – 125 tys. zł.

Napisz komentarz »