REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Śmierdzący problem

Opublikowano 10 stycznia 2020, autor: tr

Nowy kolektor ściekowy ma zapobiegać odorowi z kanalizacji w centrum Lubska.

Skargi na smród z kanalizacji docierały do urzędników od dawna Sprawą zainteresował się także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

– Centrum miasta jest nisko położone, dlatego w sieci kanalizacyjnej zalegają nieczystości, które są przepychane przez kolejne partie fekaliów. To powoduje, że rury w centrum miasta są cały czas pełne i z nich wydobywa się smród ? tłumaczy burmistrz Janusz Dudojć.

W tej sprawie, odbyło się spotkanie w siedzibie Lubskich Wodociągów i Kanalizacji. Rozwiązaniem śmierdzącego problemu ma być budowa odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączeniem istniejącej już infrastruktury kanalizacyjnej. Nowy odcinek kanalizacji ma się zaczynać na wysokości ul. Kopernika 26 oraz ul. Zamkowej 1 i dalej biec do skrętu na Dom Pomocy Społecznej, a następnie przez działki gminne do przepompowni ścieków przy ul. Zielenieckiej.

– Problem nawarstwiał się przez lata. Początkowo rurami w centrum miasta płynęły wody opadowe, ale po likwidacji ubikacji na podwórkach, szamb i uszczelnieniu sieci, również ścieki z centrum ? wskazuje Roman Żaczyk, prezes LWiK. – Prace rozpoczną się jesienią tego roku, ponieważ najpierw musimy uzgodnić ich wykonanie z konserwatorem zabytków. Do końca tego roku powinniśmy się ze wszystkim uporać. Przy okazji, na obszarze robót, wymienimy sieć wodociągową wraz z przyłączami. Szacowny koszt to ok. 150 tys. zł i są to pieniądze, które wykłada LWiK ? dodaje Żaczyk.

Napisz komentarz »