REKLAMA

Samorząd

Ledwo sklecili budżet

Opublikowano 10 stycznia 2020, autor: Piotr Piotrowski

Zaledwie 470 tys. zł przeznaczy w tym roku na inwestycje gmina Brzeźnica. Na fundusz sołecki na razie zaplanowano tylko 30 tys. zł.

W budżecie zmniejszono dotacje dla klubów sportowych, na kulturę i zabytki. Jest też mniej pieniędzy na inwestycje, tak mocno oczekiwane przez mieszkańców. Na sesji Rady Gminy (30.12.) wójt Jerzy Adamowicz tłumaczył, że winne jest państwo, które z roku na rok obarcza samorządy coraz większymi kosztami.

– Bardzo dużo zmian, jakie wprowadził rząd, odbiło się na sytuacji finansowej tak biednych samorządów jak nasz. Szczególnie podwyżki w oświacie spowodowały, że o ok. 800 tys. zł wzrosły nam wydatki na wynagrodzenia – oznajmił J. Adamowicz. – Jeśli dalej tak będzie, rok 2022 może być ostatnim dla gminy Brzeźnica, bo nie będziemy w stanie uchwalić budżetu. Nawet jeśli podniesiemy maksymalnie podatki.

Ucięli klubom

Radny Maciej Jastrząb dociekał, dlaczego okrojone zostały wydatki na sport i kulturę.

– Nie tylko na sport i kulturę, ale i zabytki ? poprawił go wójt.

Jastrząb podkreślił, że klub piłkarski Zorza Brzeźnica ma trzy zespoły.

– Zmniejszenie pieniędzy o połowę spowoduje, że klub będzie miał problem z budżetem. Skażemy go na zamknięcie ? alarmował radny.

– Mieliśmy ogromny problem z awarią pieców w szkole w Brzeźnicy. Trzeba było znaleźć 75 tys. zł na ich wymianę. To nie są jakieś złośliwości z mojej strony wobec klubu, po prostu tych pieniędzy nie mamy. Tylko dzięki oszczędnościom z lat ubiegłych, mogliśmy zamknąć budżet na 2020 rok.

Pieniądze uciekają

Adamowicz podkreślił, że trzeba zracjonalizować wydatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

– Wydajemy ogromne pieniądze na nasze dzieci, które chodzą do szkół w ościennych gminach. Średnio po 1000 zł miesięcznie na jedno dziecko ? wyliczył wójt. – Dlatego w tym roku planujemy adaptację pomieszczenia w szkole w Chotkowie na salę dla pięciolatków, aby nie musiały dojeżdżać do szkół poza gminą. To wszystko po to, aby zatrzymać pieniądze u nas. Za pobyt naszych dzieci w szkołach poza gminą miasto i gmina wiejska Żagań wystawiły nam faktury na około 200 tys. zł za lata wstecz, począwszy od 2014 roku. Około 100 tys. zł rocznie płacimy firmie transportowej za przewóz dzieci do szkół, dlatego chcemy w tym roku kupić za 70 tys. zł własny pojazd.

Jakby tego było mało, po kontroli spółki Wody Polskie gmina musi zmodernizować stare oczyszczalnie w Brzeźnicy i Chotkowie.

– Musimy to zrobić, aby nie płacić kar ? podkreślił wójt.

Bieda

W tej sytuacji na inwestycje gmina przeznaczy zaledwie 470 tys. zł, na fundusz sołecki – na razie tylko 30 tys. zł. Ostatecznie, radni przyjęli budżet 12 głosami (Krzysztof Kosiński, Ryszard Szumiński, Justyna Daraż, Artur Jasiński, Dawid Irski, Piotr Kosiński, Beata Najdek, Helena Ślecka, Aneta Połomka, Marta Pastuła, Józef Szmit i Tomasz Ziaja). Od głosu wstrzymali się: Izabela Bendiuł, Maciej Jastrząb i Grzegorz Najdek.

BUDŻET 2020:
dochody: 19 mln 682 tys. zł
wydatki: 20 mln 355 tys. zł
deficyt: 522 tys. zł (zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych)
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych: 8 mln 748 tys. zł
rodzina (w tym świadczenie 500+): 7 mln 436 tys. zł
oświata: 6 mln 644 tys. zł
administracja publiczna: 2 mln 162 tys. zł
pomoc społeczna: 1 mln 29 tys. zł
fundusz sołecki: 30 tys. zł
inwestycje (razem 470 tys. zł):
– przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzesinach – 200 tys. zł
– adaptacja strychu na bibliotekę w SP Chotków – 50 tys. zł
– zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 70 tys. zł
– pomoc dla powiatu na przebudowę chodników w Chotkowie – 50 tys. zł
– remont oczyszczalni ścieków i przepompowni w Brzeźnicy i Chotkowie – po 50 tys. zł
Napisz komentarz »