REKLAMA

Samorząd

Więcej w mieście czy na wsi?

Opublikowano 03 stycznia 2020, autor: jb

Tylko radny Edward Lesiak miał wątpliwości co do budżetu Iłowej na 2020 rok. W gminie zaplanowano inwestycje na ponad 6 mln zł.

Dochody budżetu wyniosą 36 mln zł 545 tys. 189,28 zł, a wydatki sięgną 39 mln 547 tys. 112,55 zł. Powstały deficyt w wysokości 3 mln 1 tys. 923,27 zł ma być pokryty przychodami z wolnych środków.

Na inwestycje w budżecie zaplanowano 6 mln 43 tys. 594,39 zł, z nich najwięcej bo 1 mln 447 tys. 167 zł pójdzie na remonty dróg. Najdroższy, bo za pół miliona będzie remont na ul. Traugutta z budową parkingu, 351 tys. 970 zł pójdzie na pierwszy etap remontu ul. Kościuszki, 331 tys. 197 zł zaplanowano na remont ul. Pałacowej. Na utwardzenie drogi pomiędzy ul. Piaskową a Daliową zaplanowano 115 tys. zł. Parking przy ul. Żagańskiej kosztować będzie 50 tys. zł. W planach jest także remont chodników przy ul. Leśnej i Hutniczej, oraz Koninie Żagańskim łącznie za 38 tys. 200 zł. 67 tys. zł zaplanowano na dokumentację remontu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Biskupa W. Pluty, by wybudować tam rondo.

Na ścieki i wodociąg

1 mln 153 tys. 590 zł zarezerwowano na termomodernizację świetlicy w Jankowej Żagańskiej. Dokończenie budowy przedszkola kosztować będzie 1 mln 18 tys. 958,39 zł.

Na gospodarkę ściekową zarezerwowano łącznie 1 mln 250 tys. zł. Na rozbudowę kanalizy przy ul. Bema, Jaśminowej, Drzymały i Blacharskiej przewidziano łącznie 650 tys. zł. Na przebudowę sieci przy ul. Pułaskiego, Żeromskiego, Pl. Wolności, Nadbrzeżnej, 1 Maja kolejne 120 tys. zł. Na monitoring sieci kanalizacyjnej przeznaczono 150 tys. zł. Modernizacja przepompowni ścieków pochłonie 300 tys. zł. Na rozbudowę oświetleni ulic pójdzie 190 tys. zł.

Kolejne pół miliona zł pójdzie na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Drzymały, Blacharskiej, Bema, Jaśminowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na remont Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie.

Nowego blasku ma nabrać też Urząd Miasta, na remont jego elewacji przewidziano 323 tys. 677 zł.

Co jest prawdą?

Radni zatwierdzili budżet większością głosów (poniedziałek, 30.12.). Wstrzymał się tylko Edward Lesiak, który jako jedyny wyraził swoje zdanie o budżecie.

-Nie chcę nikogo osądzić, tylko przekazać swoją opinię. Nie jestem radnym pierwszy rok, zawsze wnioskowałem o więcej inwestycji na obszarach wiejskich, gmina to nie tylko miasto Iłowa. Z inwestycji na ponad 6 mln, 90 procent tej kwoty wydane będzie w mieście. Liczby mówią same za siebie i co roku sytuacja się powtarza. -Na deficyt budżetu lekką ręką przeznaczyliśmy wolne środki budżetu, nie widzę żadnej próby reorganizacji, żeby poszukać oszczędności. Widzę, że wszystkie podległe jednostki dostały tyle pieniędzy, o ile wnioskowały – dodał.

Projektu budżetu bronił burmistrz Paweł Lichtański.

-Ja się nie zgadzam z tym, że inwestycje dotyczą głównie miasta. Pan jest 5 rok radnym i wie, że to nie jest prawda. Oczyszczalnie za ponad 3 mln zł ma powstać na terenach wiejskich, bo przecież miasto ma kanalizację. Świetlica za 1 mln zł remontowana będzie w Jankowej, czyli na terenach wiejskich. SUW remontowany będzie w Szczepanowie. W mieście musimy dokończyć rozpoczęte wcześniej inwestycje. Tak, przedszkole powstaje w mieście, ale do niego chodzą też dzieci z terenów wiejskich. Prosiłbym o refleksję o merytoryczne przekazywanie tematu, bo tak się nie powinno robić – mówił. I dodał -Mówił pan o reorganizacji, tak miałem takie myśli o oszczędnościach. Ale co mielibyśmy zamknąć? Szkołę,bibliotekę? W grę wchodziła tylko likwidacja na rok Centrum Kultury, potem by je powołać w lepszym czasie. Nie chcieliśmy takich rzeczy robić. Sam nie chciałem pokrywać deficytu wolnymi środkami, ale są gminy, które muszą na to brać kredyt. My ostatni kredyt zaciągaliśmy w 2016 roku.

W tym roku budżet miasta będzie na minusie.

-To jest dla nas bardzo trudny budżet, chyba najgorszy od 5 lat. Mamy zmniejszoną subwencję oświatową, chyba pierwszy raz w historii subwencję wyrównawczą i to o 1,4 mln zł. Dla takiej gminy jak nasza, nie jest łatwo sobie tak po prostu znaleźć takie pieniądze w budżecie.  Mieliśmy dobrą sprzedaż nieruchomości przez ostatnie 2 lata (m.in. działek w strefie inwestycyjnej – przy. red.) i jako bogata gmina zostaliśmy ukarani niższymi subwencjami – tłumaczy P. Lichtański.

W Iłowej gmina ma do wydania 39 mln 547 tys. 112,55 zł, które stanowią m.in.:

-500+ i świadczenia wychowawcze: 10 mln 711 tys. 852 zł
-Oświata: 9 mln 577 tys. 220,09 zł
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4 mln 609 tys. 234,05 zł
-Administracja publiczna: 4 mln 424 tys. 669,02 zł
-Pomoc społeczna: 2 mln 581 tys. 931 zł
-Kultura: 2 mln 251 tys. 392,15 zł
-Transport i łączność: 1 mln 732 tys. 120,92 zł
-Kultura fizyczna: 479 tys. 128 zł
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 344 tys. zł
-Ochrona zdrowia: 201 tys. 500 zł
-Rolnictwo: 44 tys. 690 zł

Napisz komentarz »