REKLAMA

Samorząd

Sporo, ale na kredyt

Opublikowano 03 stycznia 2020, autor: jb

Z deficytem na 2,4mln zł zaplanowano budżet gminy Niegosławice na 2020 rok.

Gmina będzie miała dochody na poziomie 35 mln 915 tys. 315,03 zł, a wydatki sięgną 38 mln 339 tys. 766,03 zł. Na deficyt w kwocie 2 mln 424 tys. 451 zł gmina będzie musiała wziąć pożyczkę w Wojewódzkim Fuduszu Ochrony Środowiska.

Inwestycje zaplanowano na 16 mln 455 tys. 771,44 zł, ale 7 mln 226 tys. 725,91 zł to pieniądze z projektu na wprowadzenie e-usług w 14 gminach. Niegosławice są gospodarzem całego projektu, dlatego pieniądze są zapisane w ich budżecie, ale  tylko kwota 637 tys. 301,65 zł dotyczy samych Niegosławic.

Na szkołę i drogi

W budżecie zaplanowano 1 mln 44 tys. 668,24 zł na pierwszy etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bukowica-Zagóra. 1 mln 398 tys. 308,40 zł pochłonie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Na zapłatę drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w Mycielinie przewidziano 3 mln 411 tys. 450 zł. W planie jest także pierwszy etap rozbudowy szkoły w Gościeszowicach, jest na to 716 tys. 562 zł, 14 zł. Na modernizację dróg gminnych zapisano 140 tys. zł. Przewidziano też remont dzwonnicy w Zimnej Brzeźnicy za 44 tys. zł.

Ośrodek zdrowia bez lekarzy

Pół miliona zł pójdzie na modernizację ośrodka zdrowia w Niegosławicach, choć od stycznia nie przyjmuje w nim już lekarz.

-Pani doktor zrezygnowała z wynajmu lokalu i przyjmować będzie już tylko w Przecławiu. My stopniowo wyremontujemy sobie cały budynek, żeby stworzyć atrakcyjną ofertę dla lekarzy pod wynajem. Chcielibyśmy rehabilitację na parterze i co najmniej dwa gabinety specjalistów – mówi wójt Jan Kosiński, choć póki co, dodatkowych lekarzy nie ma.

Marzenia wójta

-Ja za najistotniejszą inwestycję uważam tą z doprowadzeniem wody do Zagóry. Skończymy modernizację szkoły w Przecławiu, ruszymy z rozbudową w Gościeszowicach i oświata będzie bardzo dobrze zabezpieczona. Chciałbym też remontu trzech świetlic w Krzywczycach, Suchej Dolnej i Przecławiu, ale dopiero w styczniu będzie można składać wnioski o dofinansowanie remontu po 500 tys. zł na każdą. Zobaczymy, na ile nam się uda, bo dokumentacje na te remonty już mamy przygotowane – dodaje wójt.

5 mln 516 tys. 174, 64 zł to dochody budżetu z kredytów i pożyczek. Oprócz pożyczki na deficyt, gmina ma jeszcze 986 tys. 999 zł na inwestycję kanalizacyjną w Mycielinie, 893 tys. 842,24 zł na wodociąg w Zagórze. 910 tys. 882, 40 zł to dochody z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec 2020 roku planowe zadłużenie gminy wyniesie 11 mln 823 tys. 287,94 zł.

Radni zatwierdzili budżet większością głosów. Wstrzymał się tylko Marek Poźniak.

Na 38 mln 339 tys. 766,03 zł wydatków gminy Niegosławice składa się m.in.:
-Administracja publiczna: 11 mln 271 tys. 466, 56 zł (w tym 7 mln 226 tys. 726,91 zł na e-sługi w innych gminach)
-500+ i świadczenia wychowawcze: 9 mln 469 tys. 960 zł
-Oświata; 7 mln 657 tys. 820,64 zł
-Gospodarka komunalna: 4 mln 742 tys. 475,04 zł
-Rolnictwo i łowiectwo: 1 mln 418 tys. 491,11 zł
-Pomoc społeczna: 1 mln 365 tys. 900 zł
-Kultura: 665 tys. 211,57 zł
-Gospodarka mieszkaniowa: 538 tys. 935,025 zł
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 251 tys. 700 zł
-Transport i łączność: 157 tys. 600 zł
-Kultura fizyczna i sport: 89 tys. 306,09 zł
Napisz komentarz »