REKLAMA

Samorząd

To będzie trudny rok

Opublikowano 03 stycznia 2020, autor: jb

Remonty dwóch ulic i pierwszy etap budowy nowego przedszkola zaplanowano w Małomicach na 2020 rok.

Dochody budżetu wyniosą 26 mln 802 tys. 578,01 zł, a wydatki sięgną 26 mln 654 tys. 537,61 zł. Nadwyżka w kwocie 238 tys. 40,40 zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych (200 tys. zł) i spłatę pożyczek.

W budżecie jest zaledwie 1 mln 217 tys. 295 zł na inwestycje. Zaplanowano m.in. 300 tys. z na przebudowę  ul. Szkolnej i kolejne 100 tys. zł wykup działki na tej samej ulicy. 81 tys. 180 pochłonie remont drogi w Janowcu. 100 tys. zł remont remizy w Lubiechowie. 50 tys. zł ma kosztować budowa windy przy ośrodku zdrowia. 11 tys. 500 zł gmina dołoży policji do zakupu radiowozu.

454 tys. 115 zł zarezerwowano na budowę przedszkola. Gmina odkupiła już prywatną działkę pod jego budowę i opłaciła projekt.

-Nie ma możliwości, żeby zakończyć budowę przedszkola w 2020 roku. Podzieliliśmy ją na etapy i tyle możemy wydać w kolejnym roku, bo musimy finansować całość z własnych pieniędzy bez żadnych dotacji – tłumaczy burmistrz Małgorzata Sendecka.

Gmina wykupuje działkę na ul. Szkolnej. -Pomiędzy dwoma naszymi działkami jest jedna Agencji, co nie pozwala ani nam na działanie, ani im. Działkę odkupimy, potem całość podzielimy i chcemy wystawić je do sprzedaży jako działki budowlane – mówi M. Sendecka. I przyznaje -Nie bardzo możemy się pochwalić inwestycjami. Już dokładamy 3 mln zł do oświaty. Z niecierpliwością będziemy czekać też na decyzje rządu w trakcie roku o podwyżce dla nauczycieli, bo już myślimy o tym, czy w ogóle uda nam się wtedy spiąć budżet. Rok budżetowy będzie dla nas na pewno jednym z cięższych.

Budżet radni zatwierdzili bez dyskusji, ale  większością 7 głosów (w obecności 14 radnych). Za jego przyjęciem zagłosowali: Eugeniusz Barylak, Józef Chuchra, Józef Karpiński, Grażyna Kolesińska, Mirosław Lewandowski, Barbara Reguła i Alicja Trąbska. Przeciwni budżetowi byli: Tobiasz Ćwik i Artur Jurkowski. OD głosu wstrzymali się: Łukasz Cichanowicz, Paweł Gorzków, Leszek Lewandowski, Sebastian Lisowski, Bartłomiej Zarówny.

Wydatki za 26 mln 564 tys. 537,61 zł stanowią m.in.:

-500+ i świadczenia wychowawcze: 9 mln 333 tys. 904 zł
-Oświata: 7 mln 276 tys. 303 zł
-Administracja publiczna: 2 mln 583 tys. zł
-Pomoc społeczna: 2 mln 315 tys. 138 zł
-Kultura: 1 mln 77 tys. 539 zł
-Kultura fizyczna: 234 tys. 870zł
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 217 tys.
-Ochrona zdrowia: 137 tys. 500 zł

Napisz komentarz »