REKLAMA

Samorząd

Wzięliście ten budżet gwałtem!

Opublikowano 03 stycznia 2020, autor: Piotr Piotrowski

Denerwował się na radnych wójt gminy wiejskiej Żagań. Poszło o to, że okroili inwestycje na przyszły rok o ponad 1,7 mln zł.

Wielką awanturą zakończyła się sesja budżetowa (19.12.). Wójt planował w tym roku budowę żłobka dla 20 dzieci w Bożnowie za 2,5 mln zł. Z tej kwoty 1 mln zł miało pochodzić z dofinansowania. Na sesji dziewięcioro radnych (Elżbieta Kłoniecka, Adam Górniak, Jolanta Czarnogrodzka, Wiesław Grela, Ireneusz Szczupiel, Mariusz Wołoszyn, Agnieszka Dziewiatnik, Piotr Cisowski, Jan Daniszewski) zbuntowało się i ucięło 1,5 mln zł na tę inwestycję, tłumacząc, że gmina będzie ponosić zbyt duże koszty utrzymania żłobka. Rocznie to ponad 400 tys. zł. Ponadto, ci radni tłumaczyli, że nie zgadzają się na plany wójta dotyczące reorganizacji i zamknięcie szkół w Jeleninie, Bukowinie Bobrzańskiej, Bożnowie oraz przedszkola w Trzebowie, likwidację funduszu sołeckiego oraz części bibliotek. Z budżetu usunięto również 160 tys. zł na budowę kaplicy w Tomaszowie (wspominania grupa radnych, z wyjątkiem Daniszewskiego) oraz 100 tys. zł na wkład własny do utworzenia Centrum Kultury w Miodnicy.

Nie czyńmy złego

Gdy przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta Kłoniecka, postanowiła poddać pod głosowanie autopoprawki, wójt wytknął radnym, że mieli czas na złożenie korekt do budżetu do 10 grudnia, do komisji budżetu i finansów. I postraszył,  że jeśli dokonają zmian w budżecie podczas sesji, zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i wojewoda mogą je unieważnić.

– Nie przypominam sobie czegoś takiego w historii gminy, a byłem radnym przez trzy kadencje. To jest branie budżetu gwałtem – grzmiał wójt Leszek Ochrymczuk, tłumacząc radnym, że nie mogą głosować nad każdą z autopoprawek osobno, a jedynie – w jednym bloku. – Apeluję, nie czyńmy złego. Ten budżet jest bezpieczny. Gmina nie posiada i nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Przewodnicząca E. Kłoniecka zapewniła, że też zapoznała się z przepisami, dzwoniąc do RIO. I poinformowała, że radni mogą wnieść poprawki do budżetu w trakcie sesji.

– Jeżeli pan wójt się nie zgadza, może zaskarżyć je do wojewody – poradziła Kłoniecka.

– Przenieśmy ten żłobek na kolejne lata, a zróbmy teraz remont szkoły w Bożnowie, która pamięta czasy PRL-u – proponował radny Ireneusz Szczupiel, tłumacząc, dlaczego on i pozostali radni są przeciwko budowie żłobka. – Budynek szkoły wymaga ocieplenia, dach przecieka.

 

Nie, bo nie

Dziewięcioro radnych do zmiany decyzji próbowała przekonać część ich kolegów i koleżanek.

– Cały rok szykowaliśmy się do budowy żłobka, jest dokumentacja i wniosek o dotację. Dzisiaj państwo mówicie „nie”. A młodych w gminie jest coraz więcej. Gdy pójdą do pracy, to gdzie zostawią dzieci, jeśli nie będzie żłobka? – dociekała radna Wioletta Kozak.

– Musicie się opamiętać, zejść na ziemię. Ten żłobek trzeba budować teraz, a nie odkładać na przyszłość! – apelował radny Marian Hrycak.

Ostatecznie 9 radnych przegłosowało wykreślenie żłobka, mimo wystąpień na sesji rodziców, którzy tej inwestycji oczekiwali.

– Nie mamy żłobka, bo radni chcą oszczędzać, nie mamy kaplicy na zasadzie „nie bo nie”. Tak dbamy o matki dzieci i ludzi starszych. A przecież zabiegaliśmy o to od 2015 roku. Czy wy chcecie tak pracować przez następne lata? – grzmiał wiceprzewodniczący Rady Gminy, Paweł Lipski, wytykając E. Kłonieckiej, że wcześniej nie była przeciwna budowie drogi i oświetlenia w jej miejscowości, Starym Żaganiu.

– Pan, panie radny, szczuje na mnie ludzi! – odgryzła się Kłoniecka. – Odbieram panu głos.

– Mam prawo do głosu, bo wybrali mnie mieszkańcy. Nie ma zamiaru skulić ogona i słuchać pani – denerwował się Lipski.

 

 

BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

dochody – 33 mln 53 tys. zł

wydatki – 32 mln 356 tys. zł

deficyt –  2 mln 619 tys. zł (sfinansowany z nadwyżki budżetowej z  lat ubiegłych)

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 mln 614 tys. zł

 

NAJWIĘKSZE WYDATKI

oświata i wychowanie – 8 mln 872 tys. zł

rodzina (w tym świadczenie 500+) – 11 mln 578 tys. zł

fundusz sołecki –  369 tys. zł

wkład na zakup samochodów strażackich dla OSP Trzebów (200.000 zł), OSP Jelenin (18.000 zł) i  OSP Jelenin (42.000 zł)

 

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

przebudowa drogi w Tomaszowie  (Os. Słoneczne I etap)  – 1 mln 299 tys. zł

remont drogi w Jeleninie (jadąc od strony Żagania – od skrzyżowania w prawo) – 428.000 zł

przebudowa nawierzchni drogi w Dzietrzychowicach (poboczne, od strony Starego Żagania)  – 228.000 zł

budowa oświetlenia drogowego w Starym Żaganiu – 280.000 zł

remont dachu oraz naprawa ścian budynku świetlicy w Bożnowie – 191.500 zł

dotacja na przebudowę filialnej biblioteki publicznej w Rudawicy – 165.165 zł

budowa sieci wodociągowej w Dzietrzychowicach i oczyszczalni ścieków w

Rudawicy – 127.433 zł

dotacja do wymiany źródeł ciepła – 100.000 zł

dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych – 40.000 zł

budowa studni głębinowej w Gryżycach – 35.000 zł

montaż klimatyzacji w świetlicy w Bożnowie – 26.331 zł

budowa cmentarza komunalnego w Tomaszowie (kwatery) – 25 000 zł

budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej w Gorzupi – 20.000 zł

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w Gorzupi Dolnej – 15.000 zł

budowa zbiornika bezodpływowego Jelenin – 12.000 zł

dokumentacja projektowa – droga Kocin – 5.000 zł

Napisz komentarz »