REKLAMA

Samorząd

Kto zepsuł Lubsko?

Opublikowano 20 grudnia 2019, autor: tr

Tylko jedna inwestycja, zero remontów, redukcja wydatków i spłata zadłużenia ? tak będzie w Lubsku w 2020 roku.

Ubogi plan budżetu omawiali lubscy radni i burmistrz, na komisji Rady Miejskiej (16.12).

Przyszłoroczny budżet Lubska to dochody w wysokości 88,5 mln. Ich najważniejsze źródła to dotacje ze skarbu państwa 32, 4 mln zł (z których m.in. wypłacane jest świadczenie 500 +), subwencje ? ogólna i oświatowa 21, 4 mln zł, podatek od osób fizycznych – 17,8 mln zł i podatek od nieruchomości 9,9 mln zł.

Wydatki mają wynosić 85,5 mln zł, w tym bieżące – 85, 1 mln zł. 1/3 budżetu to wydatki na świadczenia rodzinne ? 28, 7 mln zł, czyli 1/3 budżetu. Druga pozycja to oświata i wychowanie, które będzie kosztować Lubsko 24,6 mln zł. Na remonty dróg i pozostałej infrastruktury zaplanowano… 60 tys. zł, a jedyna inwestycja to budowa nowego mostu do wsi Tarnów.

Nie ma na nic

W budżecie Lubska nie ma funduszu sołeckiego, wydatków na promocję, czy Dni Lubska. Obcięte są także wydatki na działalność wszystkich jednostek gminy (szkół, przedszkoli, urzędu, LDK i OSiR, oraz MOPS). Budżet zakłada 300 tys. zł na oświetlenie, a potrzeba 400 tys. zł. W takim kształcie budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nadwyżka budżetu – 3 mln zł trafi na spłatę zadłużenia.

– W kończącym się roku gmina spłaciła prawie 13 milionów z tytułu rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od nich. Zadłużenie na koniec 2019 powinno wynosić 56,9 mln. zł. Na przyszły rok planujemy kolejne spłaty w wysokości prawie 5 mln zł, tak żeby zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 53,9 mln zł ? informuje skarbnik Lubska Anna Górska.

Pożyczki nie będzie, winnych brak

Projekt budżetu, który radni zaopiniowali, większością głosów, pozytywnie (od głosu wstrzymali się radni Emilia Zajączkowska, Jarosław Bednarek i Marian Dziwulski), zakłada, że gmina otrzyma od Skarbu Państwa pożyczkę w wysokości 35 mln zł, która pozwoli na spłatę wyżej oprocentowanych kredytów komercyjnych.

Niestety, złożony jesienią br. wniosek został odrzucony. Na gminie Lubsko nie pozostawiono suchej nitki.

– Pismo o negatywnej decyzji wpłynęło kilka dni temu, wcześniej rozmawiałem z naszym opiekunem w Ministerstwie Finansów, który przekazał mi, że podstawą odmowy udzielenia pożyczki była zła ocena działań gminy w latach 2015-2018. Zarzucono brak działań oszczędnościowych, szczególnie od kwietnia 2018 roku. Zarzucono za duże wydatki jednostek budżetowych i za duże zatrudnienie, a także to, że program naprawczy nie zakłada poprawy finansów ? zmniejszenie zadłużenia gminy , tylko jego rolowanie. Zarzucono także brak ściągalności zaległych czynszów. Ministerstwo oceniało lata 2015 -2018. Dopiero po zamknięciu roku 2019 i uchwaleniu budżetu na 2020 r. gmina może ponownie ubiegać się o pożyczkę – mówił o powodach odmowy udzielenia pożyczki burmistrz Lubska Janusz Dudojć.

Napisz komentarz »