REKLAMA

Wasze sprawy

Dziesiątki tysięcy paneli

Opublikowano 29 listopada 2019, autor: bj

Na działkach w okolicy Żar i Lubska staną dziesiątki tysięcy paneli, które tworzyć będą farmy fotowoltaiczne.

W Grabiku (gm. Żary), Lutolu (gm. Lubsko), Budziechowie (gm.Jasień) powstać ma kilka farm fotowoltaicznych. Na ich terenie pojawią się panele umożliwiające przetworzenie energii słonecznej w elektryczną.

W przedsięwzięcia inwestują różne firmy, w tym z Warszawy i Bydgoszczy, ale również lokalny przedsiębiorca, czyli Grzegorz Deka z Lubska.

– Rzeczywiście, chcemy iść w odnawialne źródła energii – potwierdza G. Deka.

W tym przypadku inwestor ma już pozytywną decyzję środowiskową wydaną przez Urząd Miasta w Jasieniu. Chodzi o jego przedsięwzięcie w Budziechowie. Na dużą skalę. Farma ma mieć moc do 20 MW. Zlokalizowana będzie na ponad 11-hektarowej działce, gdzie stanie 80 tys. 600 paneli. W tej chwili teren jest wykorzystywany rolniczo. Najbliższe domy oddalone będą od farmy o około 400 m. Farmę tworzyć będą ustawione w rzędach panele, połączone za pomocą konstrukcji stalowych, posadowionych w ziemi. Stanie tu stacja transformatorowa, ogrodzenie i położona zostanie sieć kabli. Dodatkowo monitoring i alarm. Pojawią się też drogi wewnętrzne. Całość będzie podłączona do napowietrznej linii energetycznej.

 

Las paneli

Inwestycje w kolejnych miejscach są na dalszym etapie – przedsiębiorcy złożyli wnioski o pozwolenie na budowę i czekają na decyzję urzędników ze Starostwa Powiatowego w Żarach.

 W Lutolu inwestycję planuje firma PGE Energia z Warszawy. Tu również na dwóch działkach powstaną dwie farmy – pod nazwą Lutol 1 i Lutol 2, a na każdej z nich – po 4 tys. 200 paneli, każdy o minimalnej mocy 250 W. Zostaną umocowane na metalowych konstrukcjach, oddalonych od siebie o 8 m. W tych miejscach wysiana zostanie trawa i inna roślinność. Panele mają być wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, by minimalizować efekt odbicia. Poza tym pojawią się tu inwertery (przetwornice mocy) – maksymalnie 60 szt. Całość uzupełni stacja transformatorowo-rozdzielcza (z transformatorem o mocy do 1 tys. kVa), sieć kablowa, techniczna i telekomunikacyjna, pozostała infrastruktura, czyli m.in. szafki kablowe. Gdy farma już ruszy, panele będą myte wodą demineralizowaną. W stacji transformatorowej znajdzie się transformator suchy lub olejowy. W przypadku tego drugiego zamontowana zostanie specjalna misa olejowa, która będzie zapobiegać przedostawania się substancji ropopochodnych do gruntu.

Z kolei bydgoska firma PVE 12 sp. z o.o. złożyła do Starostwa Powiatowego w Żarach 9 wniosków o pozwolenie na budowę farm w rejonie Budziechowa. Wszystkie obejmują po 7 farm, każda o mocy do 1 MW. Dziesiąty wniosek zawiera projekt budowy jednej farmy. Łącznie na dwóch działkach, które mają prawie 12 hektarów, powstaną 64 farmy.

 

Budowa tylko w dzień

Na około 30 hektarach pomiędzy Grabikiem a Drożkowem farmę fotowoltaiczna wybudować chce firma RES z Warszawy. Złożyła już 15 wniosków do Starostwa Powiatowego. Każda z tych instalacji ma być wyposażona w maksymalnie 4 tys. paneli fotowoltaicznych, na powierzchni nieco ponad 2 hektarów. Jej moc planowana jest na 1 megawat. Zgodnie z planem, panele mają być umieszczone w rzędach, po ok. 3-10 metrów. Połączy je stalowa konstrukcja na wbitych w ziemię słupkach. Dolna krawędź panelu może znajdować się od kilkudziesięciu cm do nieco ponad metra nad gruntem, górna – nawet na wysokości 5 metrów. Panele będą skierowane na południe. Towarzyszyć im będzie kontener (10 na 5 metrów, wysoki do 4 m). Całość zostanie zabezpieczona 3-metrowym ogrodzeniem.

Prace budowlane i ciężki transport elementów mają we wszystkich przypadkach odbywać się w godzinach 6-22, aby nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

Napisz komentarz »