REKLAMA

Wasze sprawy

Wybrali ławników

Opublikowano 15 listopada 2019, autor: Norbert Królik

Żarscy radni podjęli decyzję o tym, kto zostanie ławnikiem w Sądzie Rejonowym w kadencji 2020-2023. Wybrano 4 osoby.

Najwięcej, bo 21 głosów, otrzymały Katarzyna Maniecka i  Janina Smolarek. Pozytywnie o tych kandydaturach wypowiedzieli się wszyscy żarscy radni. Na Halinę Alechno-Rolę zagłosowało 17 radnych, a na Krzysztofa Niekało – 11. Ta czwórka została wybrana na ławników w kadencji 2020-2023. 

Przy rozstrzyganiu spraw ławnik ma takie same prawa, jak sędzia czy asesor sądowy. Nie może jednak przewodniczyć rozprawie. Ławnik może wziąć udział maksymalnie w 12 rozprawach w roku. Wynagrodzenie ławników to około 120 zł za dzień pracy.

Napisz komentarz »