REKLAMA

Aktualności, Wasze sprawy

Marszałek zatrzyma pyły

Opublikowano 11 października 2019, autor: Norbert Królik

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego chce zatrzymać spalanie pyłów w żarskim Swiss Krono. – Przygotowujemy wstrzymanie wykonania decyzji z 31 grudnia 2018 r., w części dotyczącej unieważnienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska postanowienia lubuskiego WIOŚ – mówi marszałek.

Przypomnijmy, że decyzję uznającą 100 tys. ton zanieczyszczonych klejami pyłów za produkt uboczny wydał w grudniu ubiegłego roku Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Decyzja umożliwiła firmie Swiss Krono spalanie 100 tys. ton pyłów rocznie w zakładowej kotłowni na biomasę. GIOŚ zwrócił uwagę, że podczas spalania pyłów z domieszką klejów do atmosfery dostaje się wiele trujących substancji, które nie są badane na żarskiej stacji monitoringu. Są to między innymi naftalen i fenole.

– Podstawą wydania przez Departament Środowiska tej decyzji była pozytywna opinia lubuskiego WIOŚ z dnia 20 grudnia 2018 r. o uznaniu pyłu drzewnego za produkt uboczny niebędący odpadem. Ta opinia miała charakter wiążący dla organu wydającego decyzję (Urzędu Marszałkowskiego). Natomiast postanowieniem z dnia 17 września 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność części postanowienia lubuskiego WIOŚ dotyczącej uznania pyłu drzewnego za produkt uboczny – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak.

Dopiero po protestach mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego sprawa trafiła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który unieważnił postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i oskarżając go o rażące naruszenie ustawy o odpadach.

Trudna sprawa

Urząd Marszałkowski rozpoczął prace nad wstrzymaniem wykonania decyzji zezwalającej Swiss Krono spalać pyły zanieczyszczone klejami.

– Sprawa nie jest prosta, dlatego pracują nad tym eksperci. Jednocześnie prowadzimy postępowanie w sprawie zlecenia badań jakości powietrza w Żarach, które byłyby przeprowadzone na terenie fabryki. W tym względzie obowiązuje nas prawo zamówień publicznych. Rozmawiam z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, oczekuję na termin spotkania również z Ministrem Środowiska – mów Elżbieta Anna Polak.

Przedstawiciele Swiss Krono przekonują, że wprowadzenie ograniczeń w spalaniu pyłu może doprowadzić nawet do zamknięcia zakładu w Żarach.

– Negatywna decyzja w sprawie spalania pyłu w naszym zakładzie może spowodować wygaszenie produkcji i zamknięcie zakładu w Żarach – mówi Jarosław Masina, rzecznik firmy Swiss Krono.

Napisz komentarz »