REKLAMA

Wasze sprawy

Sugerują szemrane powiązania

Opublikowano 11 października 2019, autor: Norbert Królik

Rozmowa z Danutą Madej, burmistrz Żar, na temat powiązań rodzinnych z firmą Swiss Krono oraz zanieczyszczeń powietrza.

Czy czuje pani zapachy ze Swiss Krono, na które skarżą się mieszkańcy Żar? Czy w Olbrachtowie, gdzie pani mieszka, nie ma tego problemu?

Danuta Madej: W centrum miasta ten zapach nie jest odczuwalny. Podobnie jest w moim miejscu zamieszkania. Bywając na osiedlu, zdarza się, że niekiedy go czuję.

 Czy nie męczą panią zarzuty, że to przez to, że pani mąż pracuje w Swiss Krono, unika pani spotkań z ekologami w sprawie zanieczyszczeń powietrza?

To przykre i krzywdzące, ponieważ osoby atakujące mnie oraz moją rodzinę sugerują jakieś szemrane powiązania z tego tytułu. Mój mąż pracuje w firmie ponad 35 lat, jako inżynier odpowiedzialny za jeden z odcinków produkcji. Czy miał zwolnić się z pracy, gdy zostałam burmistrzem? Nie byłam i nie jestem rzeczniczką firmy. Jeżeli ekolodzy chcieli spotkać się ze mną, aby omówić różnego typu sprawy, zawsze byłam do dyspozycji. Informowałam ich również, że ulice i chodniki nie są miejscem racjonalnego rozwiązywania problemów ekologicznych. Trzeba rozmawiać i podejmować decyzje, korzystając z rzetelnych badań oraz opinii ekspertów. Tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, Urząd Miasta działając w ramach swoich kompetencji nie jest jednostką nadzorującą firmę pod względem środowiskowym. Nie możemy kontrolować czy też nakładać mandaty, o które wnioskują mieszkańcy. Nadzór nad firmą ma Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Marszałek Województwa. Mimo tych wyjaśnień, które wielokrotnie przedstawiałam, jestem osobiście obwiniana za taki stan prawny w kraju, na który nie mam pływu. Jest to dla mnie sytuacja absurdalna.

Czy jako absolwent wydziału chemicznej obróbki drewna może pani potwierdzić, że podczas spalania zanieczyszczonego klejami pyłu w temperaturze 1 tys. stopni C nie uwalniają się szkodliwe substancje, takie jak naftalen czy fenole?

W czasie studiów takich badań nie przeprowadzałam. Biorąc pod uwagę dane z literatury naukowej, produkty spalania klejów wchodzących w skład płyt drewnopodobnych zależą od temperatury, a przede wszystkim od ich rodzaju. Firma wykorzystuje żywice melaminowo-formaldehydowe. W wyniku spalania tego typu klejów zawartych w odpadach, fenole i naftalen nie wydzielają się.

Co sądzi pani na temat tezy ekologów, że to przemysł, a zwłaszcza firma Swiss Krono wpływa znacząco na zanieczyszczenie powietrza w Żarach?

Trzymam przed sobą ulotkę, którą otrzymałam od przedstawiciela fundacji Eko-Lubusz. Jest tam zapis: „Przemysł jest jedną z przyczyn niskiej emisji. Odpowiada za 11% emisji pyłu PM10 i 17% emisji benzo(a)pirenu”. Kolejny cytat: „Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są piece i kotły z gospodarstw domowych. To ponad połowa emisji pyłów PM10 i 87% emisji benzo(a)pirenu”. Innych danych, które są efektem badań oddziaływania firmy na miasto, fundacja mi nie przedstawiła. Urząd, który reprezentuję, zajmując określone stanowisko, musi opierać się na rzetelnych wynikach.

Co pani burmistrz sądzi o pomyśle przeprowadzenia wśród mieszkańców Żar badań przesiewowych dotyczących nowotworów? Czy takie badania są potrzebne i dlaczego?

Badania to bardzo ważny element działań profilaktycznych, jeżeli chodzi o zdrowie. W związku z tym nigdy ich za dużo. Mieszkańcy nie wierzą wynikom Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którymi pod względem zgonów na nowotwory powiat żarski zajmuje IV miejsce po powiecie żagańskim, mieście Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Wątpią w wyniki przedstawiane przez Krajowy Rejestr Nowotworów, zgodnie z którymi zachorowalność na nowotwory w powiecie żarskim jest jedną z najniższych w województwie.

Napisz komentarz »