REKLAMA

Kultura, Oświata

Komu kasa, komu gratulacje?

Opublikowano 18 października 2019, autor: bj

Dzień Edukacji Narodowej świętowali nauczyciele w szkołach powiatu żarskiego. Niektórzy na bogato, część skromniej, inni obejść się musieli smakiem, czyli dyplomem i gratulacjami.

Jak zawsze, na większe zasilenie konta liczyć mogą dyrektorzy szkół.

W Żarach burmistrz Danuta Madej nagrodziła dyrektorów miejskich szkół i wyróżniających się nauczycieli.

– Dyrektorzy otrzymali nagrody pieniężne, od 2,5 tys. zł  do 4 tys. 500 zł, natomiast nauczyciele po 1 tys. 750 zł – informuje Julia Gronkowska z Urzędu Miasta.

Tym samym po 1 tys. 750 zł trafiło do 69 nauczycieli.

Dla dyrektora nawet 4 tys.

Najbardziej docenieni dyrektorzy żarskich szkół, bo nagrodą w wysokości 4 tys. zł, zostali: Danuta Raniszewska z Przedszkola nr 10, Małgorzata Stodulska z SP nr 5, Tomasz Muńko ze SP nr 8 i Ewa Tabaczyńska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Nieco mniej, bo 3 tys. 500 zł zainkasowali Ewa Serwińska (Przedszkola nr 2), Jolanta Baworowska (Przedszkole nr 3), Danuta Staryk (Przedszkole nr 4), Beata Raczkowska (Przedszkole nr 7), Barbara Kłos (Przedszkole nr 8), Marzena Mosakowska-Wrona (SP nr 2) i Jacek Olczyk (SP nr 10).

Agnieszka Ropska (SP nr 1) musiała się zadowolić kwotą 2 tys. 500 zł.

Tylko na nagrody dyrektorów burmistrz Żar wydała 43 tys. zł.

Na dyrektorów 30 tysięcy

Dyrektorzy podlegli Starostwu Powiatowemu w Żarach zadowolić się będą musieli nieco niższymi kwotami.

– Zdecydowałem o nagrodach na poziomie 2 tys. zł – 3 tys. 500 zł – mówi Józef Radzion, starosta.

Najwyższa kwota, bo 3 tys. 500 zł, trafiła do Krzysztofa Neski, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Po 3 tys. zł otrzymali Alicja Czerniawska (ZST w Lubsku), Magdalena Gruca (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach), Barbara Sulikowska (Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach) i Arleta Śniatecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych).

Po 2,5 tys. zł dostali: Lucyna Hoffman-Czyżyk (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach), Jerzy Kowalczyk (LO im. B. Prusa w Żarach), Elżbieta Maćko (SOS-W w Lubsku), Gabriela Fiedler (ZSOiE w Lubsku) i Ewa Styś (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach).

2 tys. zł nagrody dostał Robert Nowaczyński, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Łącznie budżet dyrektorskich nagród to 30 tys. zł.

Nauczyciele też dostali

Na nauczycielskie nagrody żarskie starostwo wydało prawie 185 tys. zł.

Z tego budżet SOS-W w Lubsku na nagrody wyniósł 25 tys. 900 zł (nauczyciele otrzymali 600 zł -1 tys 200zł), do Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach trafiło 21 tys. 150 zł (nauczyciele dostali 650 zł – 2 tys. zł), do Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych – 10 tys 76 zł (dla nauczyciela od 500 zł -1 tys. zł).

16 tys. zł trafiło do ZST w Lubsku (nauczyciele dostali od 650 zł  do 2 tys.500 zł).  W ZSOiE w Lubsku do podziału było 12 tys. 51 zł (dla nauczyciela od 900 zł do1 tys. 400zł), do ZSOi T w Żarach poszło 14 tys 80 zł (nauczyciel dostał od 900 zł -1 tys. 800 zł), w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach 20 tys. 800 zł  podzielono na nauczycieli, którzy dostali od 500 zł do 1 tys. 100 zł).

Na nagrody do ZSB w Żarach było 16 tys. 96 zł (dla nauczyciela – od 800 zł-2 tys. zł), do CKZiU w Żarach – 15 tys. 600 (na nauczyciela od 500 zł do 1 tys. 500 zł), do ZSO e w Żarach 13 tys. 200 zł (1 tys.100 zł-2 tys. 500 zł) i ZSE w Żarach 19 tys. 400 zł (dla nauczyciela to od 1 do 2 tys. 100 zł).

 Gminy podzieliły

W gminie Żary szkoły dostały kasę do podziału między swoją kadrę. W Bieniowie to 10 tys. 22 zł, w Lubanicach 6 tys. 826 zł, Mirostowicach Dolnych 10 tys. 956 zł, Olbrachtowie 8 tys. 743 zł, Sieniawie Żarskiej 6 tys. 454 zł, Złotniku 8 tys. 961 zł i Grabiku 13 tys. 823 zł.

W Przewozie kadra 17 nauczycieli podzieli między siebie 17 tys. zł. Nagrody są od 400 zł do 1 tys. zł. Dla dyrektorów szkoły i przedszkola było łącznie 1 tys.500 zł.

W Jasieniu dyrektorzy otrzymali od 1 tys. 500 zł do 2 tys. 500 zł. Do nauczycieli od burmistrza i dyrektorów trafi 26 tys. 500 zł, nagrody wyniosą 1 tys. zł – 2 tys zł.

W Brodach nagrody przyznane zostały 26 nauczycielom oraz 17 pracownikom administracji i obsługi w kwotach od 250zł do 1 tys.400 zł oraz 3 nagrody wójta w kwocie 1 tys.400 zł.

W Łęknicy fundusz nagród w Zespole Szkół Publicznych to 24 tys. 650 zł.

Smakiem obejść się będą musieli pracownicy oświaty z Tuplic i Lubska. Tam nie zostały przyznane żadne nagrody.

komentarz »
  1. Iwona 24 października 2019 19:19 - Odpowiedź

    Sprostowanie !
    Nauczyciele otrzymali nagrodę 1,750 brutto.
    Na „rękę” 1.235

Napisz komentarz »