REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Sprawdź formę

Opublikowano 06 września 2019, autor: bj

Do testów sprawności fizycznej i toru przeszkód przystąpić będą mogli kandydaci do służby w policji, 11.09. i 25.09.,  w sali Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 12 w Gorzowie Wlkp. w godz. 16.30-18 oraz 18.09. w godz. 11-13 w sali gimnastycznej KWP przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej Górze.

Na miejscu będą instruktorzy, którzy udzielą pomocy i wskazówek. Kandydaci będą mogli zadawać pytania o rekrutację, ale przede wszystkim uzyskają wskazówki i porady, jak przygotować się do testu, jakich błędów się wystrzegać, aby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety.

Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min. 41 s.Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Napisz komentarz »