REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Szanujcie mundur

Opublikowano 06 września 2019, autor: jb

10-lecie istnienia klas mundurowych w żagańskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących świętowano w poniedziałek, 2 września, podczas inauguracji roku szkolnego.

Od 2009 roku rozwojem klas mundurowych w szkole zajmuje się nauczyciel Grzegorz Jankowski.

 – Mamy świetne zaplecze, rozbudowaną bazę szkoleniową, duże doświadczenie w pracy, uczyliśmy się od kadry 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Jesteśmy przygotowani do kształcenia młodzieży tak, żeby odnosiła sukcesy i spełniała się w armii – mówi. I wspomina: – W 2008 roku ówczesny dyrektor, Zbigniew Gładki, zaproponował utworzenie klasy mundurowej. Mieliśmy na wyposażeniu trochę ćwiczebnych granatów, starych masek i nosze. Porywaliśmy się z motyką na słońce. 30 marca 2009 roku podpisano porozumienie z dowództwem 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, naszym patronem stała się 34. BKPanc., która cały czas nas wspiera. 

W listopadzie 2011 roku szkoła przejęła tradycje 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, (wchodziła w skład 2. Korpusu Generała Andersa).

– Jako jedyni w Polce otrzymaliśmy prawo do korzystania z loga tej kompanii, czyli Niedźwiedzia Wojtka z pociskiem w ręku – tłumaczy G. Jankowski.

Ze wszystkich 22 klas w szkole, aż 13 to te z innowacją wojskową.

–  Tylko w tym roku na 9 pierwszych klas, 5 jest o profilu wojskowym – mówi dyrektor Anna Król.

– Na mundurach nosicie symbole narodowe, logo szkoły i 22. Kompanii, której tradycje przysięgaliście kontynuować. Proszę was, dbajcie o nie – mówił do uczniów, na rozpoczęciu roku szkolnego, G. Jankowski.

Napisz komentarz »