REKLAMA

Samorząd

Zadłuża Żary. Sama kredytów nie bierze

Opublikowano 16 sierpnia 2019, autor: Norbert Królik

Ponad 16 mln zł chce pożyczyć Danuta Madej, burmistrz Żar. Pieniądze pójdą na załatanie dziury budżetowej i spłacenie wcześniej zaciągniętych kredytów.

Danuta Madej, burmistrz Żar, wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wydanie opinii, czy Żary udźwigną spłatę ponad 16 mln zł kredytu, który burmistrz chce zaciągnąć w tym roku.

– Taka opinia jest konieczna przed ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu – mówi Joanna Wojak, skarbnik miasta.

Blisko 13 mln zł z kredytu pójdzie na załatanie dziury budżetowej, a pozostałe 3 mln 431 tys. zł – na spłacenie wcześniej zaciągniętych długów. Zgodnie z planem, zaciągnięty w tym roku dług będzie spłacany do 2031 roku.

Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej w grudniu 2018 roku, zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniesie 41 mln 225 tys. zł. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty kredytu przez Urząd Miasta.

Prywatnie kredytów nie bierze

Prywatnie Danuta Madej kredytów nie bierze. Nawet gdy kupowała w 2018 roku nową mazdę CX 5, wartą ponad 100 tys. zł, nie musiała się posiłkować pożyczkami. Burmistrz na koncie ma odłożone 140 tys. zł, a w Urzędzie Miasta rocznie zarabia blisko 170 tys. zł.

 

 

16 MLN 387 TYS. ZŁ – TYLE ŻARY POŻYCZĄ W TYM ROKU OD BANKU

12 MLN 955 TYS. ZŁ – TYLE PÓJDZIE Z KREDYTU NA ZAŁATANIE DEFICYTU W BUDŻECIE

3 MLN 431 TYS. ZŁ – TYLE PÓJDZIE Z KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJSZYCH POŻYCZEK

41 MLN 225 TYS. ZŁ – TYLE WYNIESIE ZADŁUŻENIE ŻAR NA KONIEC ROKU

komentarz »
  1. Mariusz 25 sierpnia 2019 12:44 - Odpowiedź

    Szkoda, że tak mało środków finansowych urzędnicy przeznaczają na monitoring powietrza w Żarach.
    Również brakuje inwestycji w ekologiczny transport, piece dla mieszkańców, wykorzystanie deszczówki.
    Kuriozalnym jest fakt napełnania zbiornika wodnego z wody miejskiej planowanego przy Placu Jana Pawła II, zamiast wykorzystania naturalnego zbiornika retencyjnego i deszczówki.

Napisz komentarz »