REKLAMA

Kultura, Oświata

Miejsce po staroście

Opublikowano 09 sierpnia 2019, autor: mk

Burmistrz Lubska szuka dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie.

Poprzednim dyrektorem szkoły był Józef Radzion, starosta powiatu żarskiego.

Kandydaci na dyrektora muszą CV, list motywacyjny i komplet dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe złożyć do 19 sierpnia, do godz. 17.00, w Urzędzie Miasta w Lubsku lub listownie. Dokumenty muszą być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, a także dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie”. W przypadku braku danych na kopercie umożliwiających kontakt z kandydatem, oferta pozostawiona będzie bez rozpatrzenia. Od przyszłego dyrektora oczekuje się m.in. wyższego wykształcenia i doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Co ważne, dyrektor nie musi być nauczycielem. Swoje kandydatury mogą też składać nauczyciele mianowani i dyplomowani, którzy nie mają doświadczenia kierowniczego. Komisja rekrutacyjna skontaktuje się z wybranymi kandydatami i zaprosi ich na rozmowę.

Jest o co powalczyć. J. Radzion jako dyrektor szkoły zarabiał 74 tys. 672 zł rocznie.

Napisz komentarz »